Jaar: 2018

Gastcolumn Bibliotheekblad: Vooruitkijken

Welke invloed hebben arbeidsmarktontwikkelingen op bibliotheekmedewerkers? Frans de Haan buigt zich in zijn gastcolumn over de uitkomsten van de arbeidsmarktanalyse van Bibliotheekwerk. Frans de Haan is vicevoorzitter Stichting BibliotheekWerk en bestuurder bij FNV....
Lees meer

Sneller innoveren met HR-netwerk

De transitie van een traditionele uitleenbibliotheek naar een bibliotheek met een maatschappelijke en educatieve functie brengt een toename en verandering van HR- en arbeidsmarktvraagstukken met zich mee. Om in te spelen op deze transitie sloegen Stichting...
Lees meer

Bijeenkomst HR-netwerk over strategische personeelsplanning

Op 27 november 2018 organiseert het HR-netwerk de laatste HR-bijeenkomst van het jaar. Dit keer staat de arbeidsmarktanalyse van Stichting BibliotheekWerk centraal. Wat is het belang daarvan voor HR-medewerkers en de strategische personeelsplanning, leiderschap en het...
Lees meer

Pak werkdruk aan met gespreksposter voor bibliotheken

Hoe voert u met het team het gesprek over werkdruk en werkstress? De Gespreksposter Werkdruk van BibliotheekWerk helpt bibliotheekmedewerkers werkdruk te bespreken met het team, om zo het werkplezier te vergroten. Met de gespreksposter doorloopt u drie vragen om de...
Lees meer

Speel het dialoogspel voor HR-medewerkers

Hoe verandert de bibliotheek als er meer aandacht wordt besteed aan duurzame inzetbaarheid? Bespreek deze en andere vragen aan de hand van het dialoogspel voor HR-medewerkers en directeuren van bibliotheken. Met dit spel gaat u met elkaar in gesprek over duurzame...
Lees meer

Nieuwe arbeidsmarktanalyse openbare bibliotheken

De nieuwste arbeidsmarktanalyse openbare bibliotheken van BibliotheekWerk is nu beschikbaar. Deze arbeidsmarktanalyse schets een beeld van de huidige en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen. Belangrijk verschil met de analyse uit 2015 is dat de daling van de...
Lees meer

Maximum aantal aanvragen Ontwikkelcheque bereikt

Het is niet meer mogelijk de Ontwikkelcheque aan te vragen.Bibliotheekmedewerkers hebben de afgelopen tijd volop de Ontwikkelcheques aangevraagd, waardoor het maximum aantal van 250 aanvragen is bereikt. Daarnaast is de deadline van 1 juli verstreken. Vanuit 54...
Lees meer

Opbrengsten masterclasses medewerkersbetrokkenheid

Hoe betrekt als directeur, hr en or medewerkers bij de bibliotheek als organisatie? Hoe komt u te weten wat zij denken over bijvoorbeeld veiligheid op de werkvloer of arbozaken? Een goed functionerende medezeggenschap is hiervoor essentieel. Daarom organiseerde...
Lees meer

Medewerkersbetrokkenheid en medezeggenschap bij bibliotheken

Als directeur, hr-medewerker, or- of pvt-lid kunt u op 20 september meepraten over medewerkersbetrokkenheid bij bibliotheken. Op deze datum vindt de landelijke medezeggenschapsdag  voor bibliotheken plaats. U hoort meer over het belang van medewerkersparticipatie....
Lees meer

Onderzoek vrijwilligers en de bibliotheek

Bijna alle openbare bibliotheken zetten tegenwoordig naast beroepskrachten vrijwilligers in. Soms gaat het om enkele en soms om veel meer. De betaalde beroepskrachten vormen qua uren inzet veruit de meerderheid. De vrijwilligers zijn gemiddeld zo’n 3 tot 4 uur per...
Lees meer

Zet alvast in uw agenda: 20 september medezeggenschapsdag

Zet 20 september 2018 alvast in uw agenda! BibliotheekWerk organiseert dan voor het tweede achtereenvolgende jaar de landelijke medezeggenschapsdag. De dag staat in het teken van de betrokkenheid van medewerkers bij de medezeggenschap. Er is onder meer aandacht voor...
Lees meer

Gastblog BibliotheekBlad ‘Maak vuile handen’

Mischa van Vlaardingen in zijn gastblog voor BibliotheekBlad: ‘In Rotterdam zeggen we: Een ondernemingsraad moet af van de angst “vuile handen” te maken. Hij moet het aandurven op tijd met de bestuurder aan tafel te willen zitten, zoals voor een...
Lees meer