Van de directeuren en hr-medewerkers van openbare bibliotheken heeft 59 procent behoefte aan een hr-netwerk voor kennisdeling. Dat blijkt uit een onderzoek naar de behoefte aan zo’n netwerk in de sector. De vorming van een hr-platform, met BibliotheekWerk als aanjager, is sinds januari in volle gang. De bedoeling is dat het vanaf 2019 zelfvoorzienend is en gedragen wordt door hr-professionals uit de sector.

Meer samenwerking nodig

In de bibliotheekbranche is veel kennis op het vlak van hr, maar die kennis is versnipperd. Om beter in te spelen op hr-vraagstukken en echt te kunnen innoveren, is meer samenwerking nodig. Doel van het HR-netwerk is deze samenwerking te bevorderen. Voorafgaand aan de totstandkoming ervan is de inventarisatie uitgevoerd. Daaruit blijkt ook dat kennisdeling nu gebeurt door slechts 23 procent van de deelnemers.

Wat zijn de wensen?

Verder geeft het onderzoek aan over welke onderwerpen de ondervraagden kennis willen delen. Bovenaan staan de wet op de privacy (AVG), competentieontwikkeling en opleidingsbeleid. Ook willen de meesten kennis delen via een bijeenkomst en zien zij graag een goede balans tussen het halen en brengen van kennis.

Meer onderzoeksgegevens?

Meer weten over de wensen en behoeften bij bibliotheken? Bekijk dan de infographic gemaakt door het HR-netwerk en lees de onderzoeksresultaten.

Deelnemen en op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het HR-netwerk in oprichting? Wilt u weten wanneer er voor u interessante themabijeenkomsten plaatsvinden? Wilt u deelnemen aan een hr-kring of een digitale nieuwsbrief over het HR-netwerk ontvangen? Meldt u dan aan via bibliotheekwerk@caop.nl.