Wilt u meehelpen om bibliotheken inzicht te geven in arbeidsmarktontwikkelingen in de branche en de gevolgen hiervan? Vul dan de enquête voor bibliotheekdirecteuren of -medewerkers in. Met uw antwoorden brengt BibliotheekWerk de ontwikkelingen en behoeften van openbare bibliotheken en bibliotheekmedewerkers in kaart.

Onmisbaar

Een goede, cijfermatige onderbouwing van beleid is belangrijk. Daarom maakt BibliotheekWerk regelmatig arbeidsmarktanalyses van de branche openbare bibliotheken. Zowel bibliotheekdirecteuren als medewerkers zijn onmisbaar om gegevens hiervoor te verzamelen. De arbeidsmarktanalyses geven bibliotheken inzicht in de huidige stand van zaken en biedt handvatten voor het hrm-beleid. Voor BibliotheekWerk is de analyse een belangrijke basis voor het jaarplan.

Enquêtevragen

De enquêtevragen voor directeuren gaan onder meer over de (verwachte) verandering van de personeelsformatie en de doorstroom en ontwikkeling van medewerkers. De vragen voor medewerkers gaan onder meer over de werksituatie, werkervaring en tevredenheid met de huidige werk- en opleidingsmogelijkheden. BibliotheekWerk verwerkt uw antwoorden volledig anoniem. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 15 minuten.

Vul de enquête voor medewerkers in
Vul de enquête voor bibliotheekdirecteuren in