De werksfeer, de algemene arbeidsomstandigheden en de inhoud van het werk zijn aspecten die zowel bibliotheekdirecteuren als medewerkers waarderen aan hun werk bij de bibliotheek. Ook scoren medewerkers gemiddeld relatief hoog op bevlogenheid. Zij zien zichzelf over het algemeen als vitaal en toegewijd. Tegelijkertijd hebben ze behoefte aan meer ontwikkelmogelijkheden. Tot slot groeit in de meeste gevallen het personeelsbestand, in tegenstelling tot eerdere voorspellingen waarin juist krimp werd voorspeld. Dit zijn een aantal belangrijke uitkomsten van de onlangs uitgevoerde arbeidsmarktanalyse in de branche Openbare Bibliotheken. De arbeidsmarktanalyse beslaat de periode van 2021 tot halverwege 2023.

Vergelijking

Om de paar jaar laat Stichting BibliotheekWerk een analyse maken van de arbeidsmarktontwikkelingen, knelpunten en prognoses van de werkgelegenheid in de openbare bibliotheeksector. Als het mogelijk is worden er vergelijkingen gemaakt met eerdere uitkomsten om zo trends rond thema’s zoals de werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers vast te stellen. Deze nieuwe analyse besteedt aparte aandacht aan strategisch personeelsbeleid/-planning en het werven en behouden van personeel.

Lees de samenvatting hieronder, bekijk de overzichtelijke infographic en lees het rapport.

Meer tijd en aandacht voor ontwikkeling medewerkers

Uit de arbeidsmarktanalyse blijkt dat meer, of op een andere manier, aandacht zou kunnen worden besteed aan de vitaliteit en gezondheid van medewerkers en hun loopbaanmogelijkheden en –begeleiding. Medewerkers zijn daar kritischer over dan bibliotheekdirecteuren en willen graag meer tijd en een breder opleidingsaanbod om zich te ontwikkelen. Zo heeft 4 op de 10 medewerkers behoefte aan meer mogelijkheden voor bij- en nascholing. Onbekendheid, of een niet passend aanbod kunnen oorzaken zijn voor deze kritische blik.

Werving van (jonge) medewerkers

Een opvallende uitkomst als het gaat om strategisch personeelsbeleid is dat een ruime meerderheid van de directeuren inzicht heeft in hoe de omvang en samenstelling van de personeelsformatie moet veranderen, maar in mindere mate wordt berekend hoe het personeel feitelijk zal veranderen. Een andere uitdaging voor bibliotheken is het aantrekken van (jonge) medewerkers. Als oplossingen hiervoor geven bibliotheekdirecteuren aan behoefte te hebben aan imagoverbetering en het vergroten van zichtbaarheid. Verder blijken net als in eerdere onderzoeken vooral stageplekken gezien te worden als een manier om nieuwe medewerkers te werven. Laagdrempelige vacatureteksten en sociaal media komen naar voren als oplossingen om meer jongeren te werven.

Vervolgstappen

De resultaten van de arbeidsmarktanalyse bieden aanknopingspunten voor de activiteiten van BibliotheekWerk. De Arbeidsmarktanalyse 2023 is gebaseerd op bestaande data, twee focusgroepen en twee enquêtes onder medewerkers en directeuren bij Openbare Bibliotheken. Een goede, cijfermatige onderbouwing van beleid is belangrijk. Reden voor BibliotheekWerk om regelmatig arbeidsmarktanalyses van de branche openbare bibliotheken uit te voeren.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten die BibliotheekWerk onderneemt? Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings