Bibliotheek van de toekomst

Pilots

De bibliotheek stond de afgelopen jaren voor een uitdaging. Door de steeds digitaler wordende samenleving moesten bibliotheken nieuwe manieren vinden om meerwaarde te creëren. Dit had grote gevolgen voor de organisaties en de medewerkers.

Om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten voerde BibliotheekWerk vier pilots uit. In de pilots werd verkend hoe de professionaliteit en inzetbaarheid van medewerkers versterkt kan worden en hoe organisaties wendbaarder kunnen worden.

De pilots leverden verschillende praktische instrumenten op waar u zelf mee aan de slag kunt gaan. Deze instrumenten zijn samengevoegd in toolkits: