Wat kun je als bibliotheekorganisatie, samen met medewerkers, doen tegen werkdruk, om zo het werkplezier te vergroten? Dat vindt u vanaf nu in de handleiding Werkdrukinstrument openbare bibliotheken. BibliotheekWerk ontwikkelde de handleiding samen met Jac Christis.

Met inhoudsdeskundigen uit de bibliotheekbranche is de handleiding toegespitst op het eigen karakter van bibliotheken. BibliotheekWerk staat voor gezonde werkdruk en belasting. Met meer individuele zeggenschap en eigen invulling van hun werkzaamheden op een manier die bij de medewerker past. Dat is een ambitie van cao-partijen die past bij moderne arbeidsverhoudingen.