Bijna alle openbare bibliotheken zetten tegenwoordig naast beroepskrachten vrijwilligers in. Soms gaat het om enkele en soms om veel meer. De betaalde beroepskrachten vormen qua uren inzet veruit de meerderheid. De vrijwilligers zijn gemiddeld zo’n 3 tot 4 uur per week actief in de bibliotheek.  Omdat bibliotheken zoeken naar een goede en zinvolle lijn voor het vrijwilligerswerk heeft  BibliotheekWerk onderzoek laten doen. Op deze manier draagt BibliotheekWerk bij aan de verdere dialoog over de inzet van vrijwilligers.  In het onderzoek staan een aantal conclusies en aanbevelingen die variëren van praktische tips tot beleidsmatige keuzes.

Resultaten

Maken bibliotheken gebruik van vrijwilligers, voor hoeveel uur en wat doen zij precies? Zijn er dillema’s? Om een antwoord te krijgen op deze en andere vragen hebben bijna 125 bibliotheken de enquête ingevuld.

In de cao Openbare Bibliotheken is afgesproken dat de functies uit de wet ingevuld worden door een professionele organisatie. De vrijwilliger doet aanvullende werkzaamheden en activiteiten. Het onderzoek laat zien dat het om nuttige praktische activiteiten gaat of bijvoorbeeld om taalmaatje zijn. Uit het onderzoek komt wel naar voren dat de taakafbakening of het samenspel tussen de beroepskracht en de vrijwilliger nog vaak onhelder is en vereist dat bibliotheken daar nog meer aandacht aan besteden. Ook mag de rol van de ondernemingsraden op dit gebied versterkt worden.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings