Hoe betrekt als directeur, hr en or medewerkers bij de bibliotheek als organisatie? Hoe komt u te weten wat zij denken over bijvoorbeeld veiligheid op de werkvloer of arbozaken? Een goed functionerende medezeggenschap is hiervoor essentieel. Daarom organiseerde BibliotheekWerk in 2018 zes masterclasses waarin directeuren, hr-medewerkers en leden van medezeggenschapsorganen (in oprichting) bespraken hoe zij medewerkersbetrokkenheid en medezeggenschap kunnen bevorderen. De uitwisseling van ervaringen vond plaats op basis van gelijkwaardigheid.

Uitkomsten

Belangrijke uitkomsten van de masterclasses zijn:

  • Medezeggenschap en participatie zijn verschillende vormen van medewerkersbetrokkenheid, met elk hun eigen onderwerpen.
  • De keuze voor medewerkersparticipatie of formele medezeggenschap (ondernemingsraad) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) hangt af van de vraag of er belangen moeten worden gewogen en of er veel informatie nodig is.
  • Sommige directeuren van bibliotheken willen graag een vorm van formele medezeggenschap, maar slagen er niet in om medewerkers hiervoor warm te krijgen.
  • Medewerkersparticipatie kan zowel door de directie als door de medezeggenschap worden georganiseerd. In het laatste geval gebeurt dit vaak in de vorm van achterbanberaad.
  • Bibliotheekdirecties organiseren frequent medewerkersbijeenkomsten. Vaak hebben deze het karakter van informatieoverdracht en niet van een dialoog.
  • Belangrijke voorwaarden voor een gelijkwaardige dialoog zijn: geschikte onderwerpen, gesprekken in kleine groepen en procesbegeleiding.
  • Terugkoppeling van de uitkomsten is belangrijk om medewerkers betrokken te houden.

Medezeggenschapsdag

Wilt u meer weten? Kom dan op 20 september naar de landelijke medezeggenschapsdag voor directeuren, hr-medewerkers en leden van or en pvt. U kunt dan meepraten over wat medewerkersbetrokkenheid en medezeggenschap uw bibliotheek kan opleveren. Meld u aan op  www.bibliotheekwerk.nl/medewerkerbetrokkenheid-en-medezeggenschap-bibliotheken/.
Binnenkort verschijnt er een publicatie met praktische handvatten om medezeggenschap en medewerkersbetrokkenheid te vergroten. Ook hierover hoort u meer op 20 september.