De nieuwste arbeidsmarktanalyse openbare bibliotheken van BibliotheekWerk is nu beschikbaar. Deze arbeidsmarktanalyse schets een beeld van de huidige en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen. Belangrijk verschil met de analyse uit 2015 is dat de daling van de werkgelegenheid stabiliseert. Tegelijkertijd neemt de uitstroom door de vergrijzing de komende jaren toe. Dit betekent dat de werving en behoud van jonge medewerkers een nog belangrijker aandachtspunt is. Er is ook aan bibliotheken gevraagd welke manieren ze geschikt zouden vinden om jongeren te werven en behouden, daarnaast is gevraagd wat ze van een ‘generatiepact’ zouden vinden.

De gegevens zijn verzameld via een enquête onder directeuren en medewerkers bij openbare bibliotheken. In aanvulling hierop is gebruik gemaakt van cijfers uit bestaande bronnen en zijn verschillende publicaties geraadpleegd.

Uitstroom van oudere medewerkers

Bijna de helft van het personeel in de branche openbare bibliotheken is 55 jaar of ouder. Dit betekent een substantiële uitstroom in de komende 10 tot 12 jaar. Bijna de helft van de medewerkers heeft er behoefte aan om minder te gaan werken in de laatste jaren voor het pensioen. Dit heeft effect op de beschikbare capaciteit en is een belangrijk aandachtpunt.

Werven jonge medewerkers

Om de verwachte vervangingsvraag op te vangen, is het belangrijk jonge medewerkers te werven en te behouden. Een deel van de werkgevers verwacht dit via stages te kunnen doen. Advies van de onderzoekers is voldoende stageplekken te creëren en voor begeleiding te zorgen. Het huidige aantal stageplekken is onbekend.

Inzet generatiepact of andere ouderenregeling

Volgens bibliotheken kan een generatiepact of andere ouderenregeling een middel zijn om ouderen minder te laten werken en dat biedt mogelijk ruimte om jonge(re) of nieuwe medewerkers in- of door te laten stromen in de organisatie. Een klein deel van de organisaties heeft een generatiepact of andere ouderenregeling. Een beperkt deel van de medewerkers maakt gebruik van een dergelijke regeling. Een substantieel deel van de medewerkers verwacht in de toekomst gebruik te gaan maken van een ouderenregeling.

De arbeidsmarktanalyse is uitgevoerd in opdracht van de sociale partners werkzaam voor de sector bibliotheken. Bibliotheekwerk houdt bij het opzetten en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten rekening met de conclusies.

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings