Vrijwilligers in de bibliotheek

Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Net als in veel andere organisaties werken in openbare bibliotheken betaalde beroepskrachten en vrijwilligers samen. De professionele bibliotheekvoorziening wordt gemaakt door hun samenspel. Dit samenspel roept vragen op en brengt kansen met zich mee.

Themabijeenkomst

Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers goed samenwerken en elkaar versterken? En hoe draagt een goede samenwerking met onbetaalde medewerkers bij aan innovatie binnen de bibliotheek?
Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst op 20 april. Lees meer over de opbrengsten van deze bijeenkomst.

Inventarisatie vrijwilligers

BibliotheekWerk heeft in opdracht van de cao-partijen in 2015 de inzet van vrijwilligers in de bibliotheekbranche geïnventariseerd. Hieruit blijkt in welke mate openbare bibliotheken met vrijwilligers werken, hoe zij worden ingezet en in welke mate bibliotheken aandacht besteden aan vrijwilligersbeleid. In totaal namen 124 bibliotheken deel aan het onderzoek.
Lees het rapport > 

Subsidie eigen initiatieven bibliotheken

BibliotheekWerk heeft een subsidieverzoek gehonoreerd voor een project van De Tweede Verdieping in Nieuwegein en bibliotheek Bibliocenter in Weert. In hun projecten onderzoeken ze een nieuwe invulling van de bibliotheek als netwerkorganisatie, die passend is in de lokale samenleving en aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de vrijwilliger hierbij.

Informatiebank

In de longread ‘Vrijwilliger en beroepskracht samen in the spotlight’ belicht Cubiss het onderwerp vanuit allerlei invalshoeken. In de informatiebank ‘Werken met vrijwilligers’ staat alles wat te maken heeft met het werken met vrijwilligers. Van voorbeeldovereenkomsten tips voor het schrijven van een vacaturetekst tot richtlijnen om vrijwilligersbeleid op te stellen.