Onderzoek vrijwilligers en de bibliotheek

Maken bibliotheken gebruik van vrijwilligers, voor hoeveel uur en wat doen zij precies? Zijn er dillema’s? Om een antwoord te krijgen op deze en andere vragen hebben bijna 125 bibliotheken de enquête ingevuld.

In de cao Openbare Bibliotheken is afgesproken dat de functies uit de wet ingevuld worden door een professionele organisatie. De vrijwilliger doet aanvullende werkzaamheden en activiteiten. Het onderzoek laat zien dat het om nuttige praktische activiteiten gaat of bijvoorbeeld om taalmaatje zijn. Uit het onderzoek komt wel naar voren dat de taakafbakening of het samenspel tussen de beroepskracht en de vrijwilliger nog vaak onhelder is en vereist dat bibliotheken daar nog meer aandacht aan besteden. Ook mag de rol van de ondernemingsraden op dit gebied versterkt worden.

Meer informatie