Leergang Strategische personeelsplanning op maat

Heb je als bibliotheekdirecteur of HR-adviseur te maken met een toenemend vertrek van pensioengerechtigde medewerkers, personeel dat sneller op zoek gaat naar een nieuwe baan of krapte op de arbeidsmarkt? Om je te helpen omgaan met deze arbeidsmarktontwikkelingen heeft BibliotheekWerk de leergang Strategische personeelsplanning (SPP) op maat ontwikkeld. Ga aan de slag met jouw eigen aanpak SPP en implementeer deze direct in de bibliotheek.

Van aanpak naar implementatie

Tijdens de leergang ontwikkel je onder begeleiding van Moon HRM een aanpak die past bij de toekomstvisie van jouw bibliotheek. Je gaat direct met die aanpak aan de slag, zodat je na afloop zeker weet dat deze past bij de bibliotheek. Na afloop van de leergang implementeer je de aanpak in de bibliotheek en ontvang je vijf advies-uren van Moon HRM om de implementatie te borgen.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor bibliotheekdirecteuren en HR-adviseurs van openbare bibliotheken. Ook adviseurs werkzaam bij een POI kunnen zich aanmelden onder de voorwaarde dat zij aan de slag gaan met SPP bij een bibliotheek die valt onder de regio van jouw POI. De leergang is vooral geschikt voor bibliotheken die nog geen eigen aanpak en methodiek hebben voor SPP en die voor personele uitdagingen staan.

Let op: er is plek voor de directeuren / HR-adviseurs van drie bibliotheken. Alle bibliotheken kunnen meedoen, ongeacht grootte.

Data en locatie

De data en locatie(s) worden bepaald na selectie van de drie deelnemende bibliotheken. De start van de leergang is naar verwachting in februari of maart.

Wat kun je verwachten?

De leergang bestaat uit vier sessies, waar je samen met bibliotheekdirecteuren of HR-adviseurs van twee andere bibliotheken/POI’s aan deelneemt. Tijdens de eerste training wordt bepaald wie welke rol vervult bij de verschillende sessies. Als HR-adviseur word je parallel aan de sessies opgeleid volgens het train-de-trainer principe, waarin je de methodiek van de vijf stappen leert kennen. Met als resultaat dat je als HR-adviseur in staat bent om de methodiek daarna zelfstandig toe te passen.

Moon HRM (expert in SPP) begeleidt de leergang en hanteert het vijf-stappenmodel voor het maken van een SPP-aanpak op maat. Er zijn geen kosten verbonden aan de leergang.

 

Vijf-stappenmodel van Moon HRM

Vijf-stappenmodel van Moon HRM

Programma

Het programma van de leergang bestaat uit vier sessies, waarin je tijdens iedere sessie daadwerkelijk met het geleerde aan de slag gaat. Alle sessies duren vier uur.

1. Kick-off: de ontwerpsessie

Je maakt een eerste stap in het ontwerpen van een eigen aanpak SPP (stap 1 uit het model van Moon HRM). Er is aandacht voor het belang van SPP, de reikwijdte van SPP en het verwerven van draagvlak binnen de bibliotheek. Ook wordt bekeken hoe je omgaat met vrijwilligers bij het maken van een aanpak SPP.

Resultaat: basisontwerp voor de aanpak van SPP binnen jouw bibliotheek.

2. Toekomstperspectief

Welke ambities heeft jouw bibliotheek en wat is de personeelsbehoefte? Hoe verhouden die zich tot de regionale arbeidsmarktontwikkelingen? Tijdens deze sessie breng je in kaart wat er nodig is om de ambities te realiseren, maak je de vertaalslag naar de praktijk en ontwerp je een strategie voor jouw bibliotheek (stap 2). Ook maak je een analyse van het huidige personeelsbestand om te bekijken wat er nodig is om teams toekomstbestendig te maken (stap 3).

Resultaat:

  • Actuele ambities en een bijpassende strategie;
  • Een aangepaste inschatting (lange termijn) van de formatie-ontwikkeling;
  • Duidelijkheid van de veranderingen in functies en rollen;
  • Zicht op wat er nog nodig is om ambities te realiseren.

3. Gap-analyse en speerpunten bepalen

Welke ambities heeft jouw bibliotheek en wat is de personeelsbehoefte? Hoe verhouden die zich tot de regionale arbeidsmarktontwikkelingen? Tijdens deze sessie breng je in kaart wat er nodig is om de ambities te realiseren, maak je de vertaalslag naar de praktijk en ontwerp je een strategie voor jouw bibliotheek (stap 2). Ook maak je een analyse van het huidige personeelsbestand om te bekijken wat er nodig is om teams toekomstbestendig te maken (stap 3). Voorafgaand heb je een analyse gemaakt van wat er nog nodig is in personele zin om de ambities van de bibliotheek waar te maken. Je gaat tijdens de sessie dieper op de analyse is. Missen er nog onderdelen in de (gap)analyse? Afsluitend bepaal je de speerpunten: welke drie kansen en/of knelpunten zijn het meest prangend en dienen aangepakt te worden om de ambitie van de bibliotheek te realiseren (stap 4)

 

Resultaat:

  • Gap-analyse op afdelings- en bibliotheekniveau;
  • Inzicht in de kansen en knelpunten in het toekomstige personeelsbestand;
  • Een top drie van speerpunten voor een toekomst ‘proof’ personeelsbestand.

4. Van speerpunten naar aanpak

Je brainstormt over mogelijke oplossingen om knelpunten en kansen proactief op te pakken. Je maakt een concreet actieplan op hoofdlijnen en wijst een verantwoordelijke aan voor de uitvoering van het actieplan om de aanpak SPP binnen de organisatie te borgen. Na afloop is het de bedoeling dat je het plan implementeert binnen de bibliotheek.

Resultaat: Een compleet plan van aanpak, inclusief benoeming van een eindverantwoordelijke om het plan binnen de bibliotheek uit te voeren.

Meer informatie en aanmelden

Heb je belangstelling voor de leergang SPP op maat? Dan kun je terecht bij Geraldine van der Meer van BibliotheekWerk via bibliotheekwerk@caop.nl of 070-37 65 984. Je meldt je aan uit naam van de bibliotheek waarvoor je werkzaam bent. Het is dus raadzaam eerst te overleggen over je aanmelding met de bibliotheekdirecteur/leidinggevende als je zelf niet die functie hebt.

Wil je meer weten over strategisch personeelsbeleid bij bibliotheken? Lees dan ook ons online magazine.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings