Voor de tweede keer heeft BibliotheekWerk namens de bibliotheekbranche bij het ministerie van SZW een aanvraag ingediend voor MDIEU-subsidie om de duurzame inzetbaarheid onder bibliotheekmedewerkers te bevorderen. Het activiteitenplan dat is ingediend voor deze subsidieaanvraag is in nauwe samenwerking met de bibliotheekbranche uitgewerkt. Deze keer richten de activiteiten zich op:

  • Het behoud en het aantrekken van jongeren:

Wat zijn de wensen en drijfveren van jongere medewerkers in de branche om bij een bibliotheek te gaan en blijven werken? Samen met jonge bibliotheekmedewerkers wil BibliotheekWerk antwoorden inventariseren op deze vragen, oplossingen bedenken en inzetten.

  • Mogelijkheden loopbaanstappen in kaart brengen:

Uit de meest recente arbeidsmarktanalyse van BibliotheekWerk blijkt dat bibliotheekmedewerkers overzicht missen van mogelijkheden om door te stromen naar een andere functie van hetzelfde of ander niveau. Deze mogelijkheden zijn er wel, maar missen bekendheid. Met MDIEU-subsidie wil BibliotheekWerk bibliotheekmedewerkers informeren over de mogelijkheden om bij te dragen aan het werkplezier en het langer blijven doorwerken bij de bibliotheek.

  • Sociale veiligheid: weerbaar in je werk:

Een groot deel van de bibliotheekmedewerkers heeft te maken te maken met agressie of geweld op het werk. Er is sprake van een toenemend aantal meldingen van geweldsincidenten in de bibliotheekbranche, wat kan leiden tot (langdurig) verzuim of uitval van medewerkers. Met de MDIEU-subsidie wil BibliotheekWerk activiteiten ontsluiten om medewerkers weerbaarder te maken en zo duurzamer inzetbaar te houden.

Wegens succes verlengd!

Er zijn ook een aantal activiteiten waarvoor opnieuw subsidie is aangevraagd, omdat hier tijdens de eerste ronde veel behoefte aan was. Het is de bedoeling dat bibliotheekmedewerkers zich weer kunnen aanmelden voor coachtrajecten en financieel adviesgesprekken om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het pensioen. Tot slot: als de MDIEU-subsidieaanvraag wordt goedgekeurd kunnen leidinggevenden weer bij BibliotheekWerk terecht voor de training Leidinggeven aan veranderingen.

Tijdspad

BibliotheekWerk heeft de MDIEU- subsidieaanvraag eind november 2023 ingediend. De verwachting is dat BibliotheekWerk in het voorjaar weet of ook deze aanvraag is goedgekeurd door het ministerie van SZW.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van deze subsidieaanvraag? Volg ons dan op LinkedIn en abonneer je op de digitale nieuwsbrief . En bekijk ook de bestaande activiteiten van BibliotheekWerk die de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers bevorderen.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings