Welke invloed hebben arbeidsmarktontwikkelingen op bibliotheekmedewerkers? Frans de Haan buigt zich in zijn gastcolumn over de uitkomsten van de arbeidsmarktanalyse van Bibliotheekwerk.

Frans de Haan is vicevoorzitter Stichting BibliotheekWerk en bestuurder bij FNV. Hieronder is de gehele column te lezen die is verschenen in Bibliotheekblad.

Vooruitkijken

Bron: Bibliotheekblad, nummer 9 – 16 november 2018

Maar liefst 45 procent van de bibliotheekmedewerkers gaat de komende tien à twaalf jaar met pensioen. Of echt bij ieder vertrek een vacature ontstaat, is nog koffiedik kijken. Technologische ontwikkelingen gaan snel, de bibliotheekfunctie verandert. Maar zeker is dat veel kennis en kunde van informatie, boeken en bibliotheken uit de branche verdwijnt door het vertrek van de oudere medewerkers. Kennis en kunde die op een of andere manier ook in de toekomst nodig zullen zijn.

Bijna de helft van het personeel moet dus nog met plezier en vooral gezond nog een tijd kunnen werken. Een groot deel van de oudere medewerkers heeft behoefte aan minder uren werk, komt uit onze arbeidsmarktanalyse naar voren. Dat kan ook tot vacatures leiden.
Hoe worden vacatures ingevuld? Uit de arbeidsmarktanalyse blijkt dat de directies verwachten dat dit vooral via stageplaatsen kan gebeuren. Maar om jonge medewerkers aan te trekken, moeten de bibliotheken ook aantrekkelijke werkgevers zijn en medewerkers mogelijkheden bieden zich te ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor toekomstige medewerkers. Ook voor de huidige medewerkers zijn goede ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden belangrijk. Belangrijk is dat zij zelf ook nadenken over hun loopbaanperspectief en het bijhouden van hun vak.

Bibliotheken groeien mee met de veranderende samenleving. Zij vervullen een educatieve en informerende rol. Ze ontvangen kinderen, studenten, ouderen, daklozen en alles wat daartussenin zit. Bibliotheken passen ook vaker nieuwe technologieën toe en creëren een sterk openhuisgevoel.
In de bibliotheken ontstaan door deze veranderingen nieuwe functies en er worden ook andere competenties gevraagd. Medewerkers en directies vinden netwerkvaardigheden, kennis van de lokale gemeenschap, kennis van digitale systemen en klantgerichtheid belangrijke competenties voor de toekomst. Nieuwe en veranderende functies en andere competenties vragen van medewerkers dat zij zichzelf blijven ontwikkelen en daartoe de kansen krijgen. Vooruit blijven kijken!