Online trainingen stimuleren persoonlijke ontwikkeling en aantrekken en behoud van personeel

Hoe stimuleer persoonlijke ontwikkeling van medewerkers? En wat kun je doen aan het behoud en aantrekken van medewerkers als bibliotheek? BibliotheekWerk biedt HR-adviseurs en bibliotheekdirecteuren (kosteloos) twee nieuwe trainingen.

Als HR-adviseur bij een bibliotheek en bibliotheekdirecteur wil je medewerkers bewust maken van het belang om zich blijvend te ontwikkelen. Daarbij speel jij een cruciale rol. Hoe help je medewerkers hierbij? Hoe stimuleer je hen om zelf de meerwaarde in te zien van blijvend ontwikkelen?  Hoe draag je deze kennis over op leidinggevenden? Op 14 oktober start vanuit BibliotheekWerk een (kosteloze) online training die bestaat uit meerderde sessies en je handvatten geeft om medewerkers bewust te maken van het belang van blijvend ontwikkelen en zelf regie te nemen over hun ontwikkeling.

Naast de training over het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling organiseert BibliotheekWerk een tweede training. Ben jij opzoek naar manieren om bibliotheekmedewerkers aan te trekken en te behouden? Dan is de tweede training van BibliotheekWerk die start in november (ook) iets voor jou. Je kunt je nu onderaan deze pagina aanmelden voor beide of een van de twee trainingen.

Beide trainingen bestaan uit meerdere online sessies en zijn vervolgactiviteiten op eerdere e-conferenties van BibliotheekWerk over strategische personeelsbeleid.

Combinatie van theorie en praktijk

Om te zorgen dat de trainingen jou echt iets opleveren bestaan beide trainingen uit meerdere sessies en ga je in de praktijk aan de slag met de geleerde theorie. Dit kunnen kleine stappen en experimenten zijn. Ook heb je de mogelijkheid tussendoor te reflecteren via bijvoorbeeld intervisie onder begeleiding van een trainer of één op één met deelnemers van de andere bibliotheken. Er wordt gewerkt in kleine groepen, per training is er plek voor maximaal 15 deelnemers.

Voor wie

De trainingen zijn bedoeld voor bibliotheekdirecteuren met HR in het pakket en HR-adviseurs die aan de slag willen met één van de twee thema’s.

Training 1: Zelfregie over persoonlijke ontwikkeling (aanmelden niet meer mogelijk)

Data: 14 oktober 9:30 – 12:30 uur, 3 november 9:30 – 12:30 uur, 23 november 9:30 – 12:30 uur
Hoe worden medewerkers bewust van het belang zich blijvend te ontwikkelen in de snel veranderende wereld en bibliotheek? En hoe faciliteer je dit vanuit de organisatie? Hier ga je tijdens deze training, die bestaat uit een reeks van drie sessies, mee aan de slag. Je kunt niet vertellen dat een medewerker zich moet blijven ontwikkelen, een medewerker wil zich door intrinsieke motivatie blijven ontwikkelen en in zichzelf blijven investeren. In deze reeks krijg je handvatten hoe je in jouw organisatie medewerkers mee kunt nemen om zelf aan het roer van de eigen ontwikkeling te gaan staan, door daar zelf de meerwaarde van in te zien.

Trainer Sara Broekhoven werkt bij Future Talent Factory.

Deze training, Zelfregie bij persoonlijke ontwikkeling, bestaat uit drie sessies:

 • Sessie 1: tijdens de kick off wordt ingegaan op het belang van persoonlijk leiderschap en de rol die jij zelf kunt hebben bij het stimuleren van medewerkers de regie te pakken over hun eigen ontwikkeling in een veranderende bibliotheek. Na dit theoretische gedeelte bedenk je een experiment om in de praktijk uit te voeren. Dit voer je vervolgens in je eigen bibliotheek uit.
 • Sessie 2: gedurende de tweede sessie gaan de deelnemers dieper in op hoe het toekomstbeeld dat jouw bibliotheek van zichzelf heeft, gekoppeld kan worden aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Welke persoonlijke ontwikkeling is nodig in de toekomst en wat heeft de medewerker daarvoor nodig? Ook de voortgang van je experiment bespreken we en je krijgt tips en adviezen mee.
 • Sessie 3: centraal tijdens deze sessie staat het borgen van de resultaten. Samen met de deelnemers kijk je terug, ook leer je om de opgedane en kennis en kunde over te dragen aan andere collega’s binnen de bibliotheek en met de sector.

Training 2: Het aantrekken en behouden van personeel

Data: 25 november 10.00 – 11.30 uur, 16 december 10.00 – 11.30 uur
Wat maakt het interessant om bij jou in de bibliotheek te werken? En hoe trek je talent aan dat je nodig hebt in jouw organisatie? Dit zijn vragen waar we in deze training mee aan de slag gaan. De eerste stap is door in de eigen organisatie te kijken wat het interessant maakt om daar te werken en hoe de huidige medewerkers de organisatie zien. Op basis daarvan kijk je wat jij als organisatie te bieden hebt voor nieuwe medewerkers en denk je na wat jullie organisatie tot een interessante werkomgeving maakt.

De trainers zijn Ilse Jongeneelen en Jasmijn de Groot van de Consultancy Randstadgroep. Beiden hebben ruime ervaring met recruitmentadvies en wervingsstrategieën, ook in de non-profit sector en bij overheidsinstellingen.

Deze training bestaat uit twee sessies:

 • Sessie 1: tijdens de eerste sessie krijg je informatie en een kader over de onderdelen die nodig zijn om je bibliotheek als een aantrekkelijke werkomgeving neer te zetten. Je wordt geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan. Onder andere door praktijkvoorbeelden en analyses die de trainers hebben gemaakt van andere bibliotheken. Ook leer je hoe je met zogenaamde persona’s (profielschetsen) inzicht kunt krijgen in je doelgroep en medewerkers kunt behouden en aantrekken. Aan het einde van deze sessie wordt een opdracht geformuleerd en ga je daar in een periode van drie weken mee aan de slag.
 • Tussentijds: je kunt onder begeleiding van een trainer deelnemen aan intervisie om te reflecteren op de opdracht waar je mee bezig bent. Wat gaat goed, waar loop je tegen aan en waar ben je mee geholpen?
 • Sessie 2: na drie weken kom je weer, met de andere deelnemers, bij elkaar om de opdracht samen te evalueren:
  • wat zijn de uitkomsten: waar sta je, hoever ben je?
  • wat ging goed, wat ging minder goed
  • wat zijn concrete verbeteringen zijn er nog obstakels (of inhoudelijke vragen) om met het thema aantrekkelijk werkgeverschap aan de slag te gaan?
  • Welke nieuwe stappen zijn er nodig en wil je gaan nemen?

Aanmelden

Vind je een van de twee of beide trainingen interessant? Meld je dan aan. Deelname is kosteloos, maar we verwachten wel dat je, behalve bij zeer dringende reden, bij alle sessies aanwezig bent. Dit is van belang voor de groepsdynamiek en het leereffect. In noodgevallen kun je ook een collega laten deelnemen. Er is per training maximaal plek voor 15 mensen. Wees er snel bij want vol=vol. Voor vragen en meer informatie, neem contact op met Sasja van den Bulk via bibliotheekwerk@caop.nl