Arbeidsmarktanalyse Openbare Bibliotheken

header-branche-in-beeld

Een goede, cijfermatige onderbouwing van beleid is belangrijk. Reden voor BibliotheekWerk om regelmatig arbeidsmarktanalyses van de branche openbare bibliotheken te maken. Deze arbeidsmarktanalyses geven bibliotheken inzicht in de huidige stand van zaken en biedt handvatten voor het HRM-beleid. Voor BibliotheekWerk is de analyse een belangrijke basis voor het jaarplan.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de arbeidsmarktanalyse? Mail dan naar BibliotheekWerk: bibliotheekwerk@caop.nl