De Inclusiescan: benut de verschillen

Het is niet meer mogelijk je aan te melden om mee te doen aan de inclusiescan. Heb je toch belangstelling? Dan plaatsten we jouw bibliotheek op de reservelijst.

De Inclusiescan is een waardevol instrument om de stand van zaken in de gehele organisatie te meten met betrekking tot diversiteit en het gevoel van inclusie onder medewerkers. De Inclusiescan helpt jou als HR-adviseur, leidinggevende of bibliotheekdirecteur de verschillen tussen medewerkers in jouw bibliotheek beter aan te voelen en te benutten. Het geeft je inzicht in de diversiteit van talenten, drijfveren en skills van medewerkers en daarmee interessante sturingsinformatie.

Heb jij interesse in de Inclusiescan? Leidinggevenden, HR-functionarissen of bibliotheekdirecteuren van maximaal vijf bibliotheken kunnen zich opgeven bij BibliotheekWerk om kosteloos mee te doen aan de scan. Geef je op onder vermelding van je naam, functie en de bibliotheek waar je werkzaam bent. Eelloo biedt deze scan aan.

Voor medewerker en organisatie

De Inclusiescan is een instrument voor individuele medewerkers (zij vullen de scan in) en de bibliotheek als organisatie. Zo ontvangen bibliotheekmedewerkers op individueel niveau een analyse over hun diversiteit aan vaardigheden en talenten en hun gevoelens van inclusie.

HR-adviseurs en bibliotheekdirecteuren kunnen de Inclusiescan inzetten om een geanonimiseerde analyse over de gehele organisatie te ontvangen. Dit geeft inzichten in de diversiteit binnen de organisatie en het gevoel van inclusie onder medewerkers. Ook ontvangen zij tips en tools die gaan over het concreet bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de organisatie.

Diversiteit aan unieke kenmerken

Als bibliotheek kun je positief bijdragen aan inclusie door de diversiteit aan unieke kenmerken van mensen te benutten en iedereen gerichte en gelijke (loopbaan)kansen te bieden. Hier speelt de Inclusiescan op in. De Inclusiescan is namelijk niet alleen gericht op zicht krijgen op de inclusiebeleving en vaardigheden van medewerkers, maar ook op de diversiteit aan talenten, drijfveren en skills van mensen.

Wat krijg je als je meedoet?

Als je meedoet aan de scan krijg je:

  • Toegang tot een platform met adviezen over diversiteit en inclusie en een toolbox om met dit thema aan de slag te gaan. De adviezen zijn op maat gemaakt en ontvang je na de uitslag van de organisatiescan. Je kunt het platform openstellen voor alle medewerkers (alleen van de vijf participerende bibliotheken), zodat iedereen toegang heeft tot de toolbox en de op maat gemaakte adviezen.
  • Leidinggevenden, HR-adviseurs of bibliotheekdirecteuren en eventueel ook medewerkers kunnen vanuit het platform hun resultaten delen met anderen in hun organisatie. Vanuit deze gedeelde data is interessante sturingsinformatie te verkrijgen voor leidinggevenden en HR-functionarissen. Denk aan zicht op inclusieve vaardigheden en de inclusiebeleving van de gehele organisatie en de diversiteit in talenten, drijfveren en skills van mensen.
  • Voor de individuele medewerker: een talentscan (waar ben je goed in, wat is jouw talent?), een drijfverenscan (wat motiveert je in het werk?) en een skillsscan (welke skills heb je in huis en welke wil je ontwikkelen?).

Meer informatie en aanmelden

Je kunt je aanmelden of meer informatie opvragen via bibliotheekwerk@caop.nl. Bellen voor meer informatie kan ook: 070-376 59 84 (vraag dan naar Lise-Lotte Geutjes).

Ondersteuning diversiteit en inclusie bibliotheken

BibliotheekWerk ondersteunt bibliotheken bij diversiteit en inclusie, met onder andere workshops en onderzoeken die zoveel mogelijk aanvullend zijn op al bestaande activiteiten (zoals POI’s). BibliotheekWerk hanteert een brede visie op diversiteit en wil bijdragen aan een arbeidsmarkt waarop verschillen optimaal gewaardeerd en benut worden. Of het nu gaat om diversiteit wat betreft het arbeidsvermogen, culturele diversiteit, sekse, leeftijd en LHBTI+.

 

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings