Mischa van Vlaardingen in zijn gastblog voor BibliotheekBlad: ‘In Rotterdam zeggen we: Een ondernemingsraad moet af van de angst “vuile handen” te maken. Hij moet het aandurven op tijd met de bestuurder aan tafel te willen zitten, zoals voor een reorganisatie.’

Bestuursleden van BibliotheekWerk publiceren met regelmaat een gastcolumn in BibliotheekBlad. Dit keer buigt Mischa van Vlaardingen zijn hoofd over ‘participerende medezeggenschap’ waarin hij er voor pleit om als medezeggenschap en bestuurder samen op tijd belangrijke thema’s te agenderen. ‘Dat is goed voor de organisatie en voor de medewerkers’. Dat bestuurders zelf om een krachtige medezeggenschap vragen blijkt ook uit deze enquête van BibliotheekWerk.

Mischa van Vlaardingen is adviseur bij  Bibliotheek Rotterdam, OR-lid en bestuurslid Stichting BibliotheekWerk voor FNV en CNV.

Lees de column op de website van BibliotheekBlad(gastblog)

Masterclasses

BibliotheekWerk organiseert  Masterclasses  over de medewerkerbetrokkenheid bij de medezeggenschap. Lees meer en meld u aan.