Tag: Duurzame inzetbaarheid

5 maart bijeenkomst duurzame inzetbaarheid bij OBA Amsterdam

Op dinsdag 5 maart 2019 organiseert het Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken een bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid. Bovendien wordt tijdens deze bijeenkomst het nieuwe online HR-platform in Biebtobieb officieel gelanceerd. De bijeenkomst is van 12.30 uur...
Lees meer

Kom kennisdelen over duurzame inzetbaarheid bij bibliotheken

Wilt u met andere bibliotheken kennisdelen over duurzame inzetbaarheid? Op 8 maart organiseert BibliotheekWerk in samenwerking met Berenschot een bijeenkomst rond het thema duurzame inzetbaarheid bij bibliotheken. Deze bijeenkomst vormt de laatste bijeenkomst (van 5)...
Lees meer

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Bedrijven en instellingen kunnen vanaf 14 november tot en met 25 november 2016 weer een ESF-subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen,...
Lees meer

Roosteren en duurzame inzetbaarheid

Ook bibliotheken hebben te maken met het ontwerpen, beheren en afsluiten van dienstroosters. Wat is de relatie tussen roosteren en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? In het recent verschenen boek  “Tactische en Operationele Personeelsplanning” gaan...
Lees meer

Beroepsverenigingen werken aan duurzame inzetbaarheid

Om met de ontwikkelingen in de branche mee te kunnen bewegen is het als medewerker belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven en hierin als werkgever te investeren. Werken aan duurzame inzetbaarheid kan op meerdere manieren. Zo organiseren beroepsverenigingen voor...
Lees meer

Toewijzing subsidie ESF aan zeker zestien bibliotheken

Zeker 16 bibliotheken hebben een subsidietoewijzing ontvangen van het Europees Sociaal Fonds om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in hun organisatie te bevorderen. De regeling is laagdrempelig en gericht op kleinschalige projecten. Het gaat om de toewijzingen...
Lees meer

Werken in de branche van de toekomst

Negen bibliotheken, verspreid over het land, ontwikkelen en testen HRM-instrumenten, methoden en werkwijzen, ter ondersteuning van de medewerkers van de toekomst. Dat doen ze in vier pilots waarin de duurzame inzetbaarheid van de bibliotheekmedewerker centraal staat....
Lees meer

Veranderende bibliotheekfunctie vraagt andere capaciteiten

Stichting BibliotheekWerk aan de slag met ‘Werken in de Branche van de Toekomst’. De bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Het gaat dan ook om meer dan boeken alleen; bibliotheken zijn hard bezig om op nieuwe manieren...
Lees meer

Een nieuwe ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Wilt u de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen? In oktober kunt u subsidie aanvragen voor kosten die hieraan zijn verbonden. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) draagt tot maximaal €10.000 bij aan een advies en/of implementatietraject in dit kader. De...
Lees meer

BibliotheekWerk erkend als ESF-aanvrager

BibliotheekWerk is door het agentschap SZW erkend als ESF-aanvrager. Met deze erkenning kan BibliotheekWerk subsidie ontvangen voor projecten die sociale innovatie in de sector stimuleren en specifiek gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. BibliotheekWerk streeft er...
Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings