Medezeggenschap

Wat leeft er onder de medewerkers in de bibliotheek? Op welke manier kan het management de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden verbeteren? En wat vinden de medewerkers van de besluiten die door het management gemaakt worden?

Betrokken medewerkers zijn van belang om als organisatie te kunnen floreren. Daar spelen medezeggenschapsorganen een zeer grote rol bij. De komende jaren zetten de cao-partijen zich daarom in om de medezeggenschap binnen bibliotheken verder te ontwikkelen.

Activiteiten