Jaar: 2016

BibliotheekWerk houdt enquête over medezeggenschap

Om een beeld te krijgen van de huidige medezeggenschap in de branche, heeft BibliotheekWerk een enquête gehouden onder bestuurders, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen (pvt’s). Ruim een derde van de bibliotheekorganisaties heeft de enquête ingevuld,...
Lees meer

Loopbaancheque voor bibliotheekmedewerkers

BibliotheekWerk stelt in 2017 een loopbaancheque beschikbaar waarmee bibliotheekmedewerkers zich zelfstandig kunnen oriënteren op hun loopbaan en de mogelijkheden om daarin activiteiten te ondernemen. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de...
Lees meer

BibliotheekWerk vraagt subsidie Europees Sociaal Fonds aan

BibliotheekWerk heeft in november een Europees Sociaal Fonds subsidie aangevraagd op basis van de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Sectoren. Deze regeling is in het leven geroepen om sectoraal een impuls te geven aan activiteiten die de duurzame inzetbaarheid...
Lees meer

Oprichting HRM-platform versterkt HR-functie in de branche

Niet elke bibliotheek beschikt over een eigen HR-specialist. BibliotheekWerk, VOB, SPN en KB werken daarom aan de oprichting van een platform voor HR-specialisten en HR-betrokkenen in de branche. Juiste kennis Het belang van versterking van de HR-functie in...
Lees meer

De bibliotheekprofessional en de vrijwilliger

Beroepskrachten en vrijwilligers in bibliotheken werken steeds vaker samen. Vrijwilligers betekenen daarnaast lokale verankering. Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers goed samenwerken en elkaar versterken? En hoe draagt een goede samenwerking met onbetaalde...
Lees meer

Aansluiting mbo op veranderende bibliotheken

Welke gevolgen hebben de veranderingen in de bibliotheekbranche voor de opleiding Bibliotheekmedewerker in het mbo? De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) organiseert hierover een expertmeeting op 25 november. Tijdens de expertmeeting wisselen...
Lees meer

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Bedrijven en instellingen kunnen vanaf 14 november tot en met 25 november 2016 weer een ESF-subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen,...
Lees meer

Enquête naar medezeggenschap in de bibliotheekbranche

Welke mogelijkheden en wensen zijn er om de medezeggenschap in de bibliotheekbranche te optimaliseren? Ondernemingsraden en bestuurders van bibliotheken kunnen nu hun mening geven via een enquête die Bibliotheekwerk uitzet in opdracht van de sociale partners. Doel van...
Lees meer

In gesprek over duurzame inzetbaarheid

Als onderdeel van de cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 is door werknemers en werkgevers in de branche een ‘Sociaal Contract’ gesloten. In dat Sociaal Contract worden vijf ambities geformuleerd. De vierde ambitie gaat over duurzame inzetbaarheid. BibliotheekWerk is...
Lees meer

Hoe vind je de bibliotheek opnieuw uit?

De Bibliotheek Zwolle heeft een ontwikkeling doorgemaakt van een traditionele bibliotheek richting een ‘huiskamer’ van de stad en is intensief is gaan samenwerken met (cultuur)aanbieders, het onderwijs en andere partners. Nieuwsgierig wat er nodig was om deze omslag...
Lees meer

Resultaten verkenning onderzoek loopbaanportaal

BibliotheekWerk heeft Cubiss een verkenning laten uitvoeren naar de toegevoegde waarde van de ontwikkeling van een digitaal loopbaanportaal in de bibliotheekbranche. De resultaten van de verkenning zijn nu bekend. Aanleiding Om medewerkers te stimuleren aan de slag te...
Lees meer

Impressie werkatelier BibliotheekWerk

Hoe ziet de personele samenstelling van een bibliotheek er over 50 jaar uit? En wat vragen de veranderingen in de branche van medewerkers om de uitdagingen van de komende jaren het hoofd te bieden? Tijdens het werkatelier op 7 juni zocht BibliotheekWerk samen met...
Lees meer

Nieuwe website online!

Het is zover: onze website heeft een nieuw jasje gekregen en is online. De website heeft een frissere uitstraling gekregen om u nog beter en duidelijker te kunnen informeren over de activiteiten en het laatste nieuws van BibliotheekWerk. De indeling is hetzelfde...
Lees meer

Enquête naar toepassing cao artikel 36 bijzonder verlof

Wordt de OR of de personeelsvertegenwoordiging betrokken bij het maken van afspraken over bijzonder verlof? Op verzoek van de sociale partners binnen het COAOB heeft BibliotheekWerk een enquête gedaan naar hoe openbare bibliotheekorganisaties artikel 36 (bijzonder...
Lees meer

Special leergang Bredebieb Academy

Teams van drie medewerkers van vijf bibliotheken hebben de afgelopen maanden meegedaan aan de leergang ‘Bredebieb Academy’. Op 1 juni ontvingen ze het diploma voor het met goed gevolg afleggen van het examen. Wat heeft de leergang hen opgeleverd? Zijn de deelnemers...
Lees meer

In beweging blijven met een opleiding

Frederique Westera, directeur van de Bibliotheek Salland, volgde vorig jaar de opleiding Leiderschap in Cultuur. Ze leerde er niet alleen hoe haar organisatie zich staande kan houden in tijden van verandering, maar ook hoe zij haar eigen sterktes beter kan benutten....
Lees meer