Welke gevolgen hebben de veranderingen in de bibliotheekbranche voor de opleiding Bibliotheekmedewerker in het mbo? De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) organiseert hierover een expertmeeting op 25 november. Tijdens de expertmeeting wisselen experts uit het mbo, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden van gedachten. Hoe kunnen mbo-opleidingen inspelen op de ontwikkelingen in de bibliotheekbranche? Welke plek nemen mbo’ers straks in binnen de bibliotheekbranche? Welke vaardigheden worden van afgestudeerde mbo’ers verwacht?

Doel van de bijeenkomst is tweeledig:

  • het voorbereiden van een advies aan de sectorkamer Zakelijke dienstverlening en Veiligheid over de toekomst van de opleiding Bibliotheekmedewerker op mbo 4 niveau.
  • en meer in het algemeen het afgeven van een advies over de rol van het mbo als leverancier van vakbekwame medewerkers voor de bibliotheekbranche nu en in de toekomst.

Deelname aan de bijeenkomst is alleen voor genodigden. Meer weten? Bekijk het programma en een uitgebreidere toelichting.