Welke mogelijkheden en wensen zijn er om de medezeggenschap in de bibliotheekbranche te optimaliseren? Ondernemingsraden en bestuurders van bibliotheken kunnen nu hun mening geven via een enquête die Bibliotheekwerk uitzet in opdracht van de sociale partners.

Doel van de enquête is om te achterhalen waar de verbetermogelijkheden en wensen liggen voor een goed werkende medezeggenschap binnen de bibliotheeksector.

Aanleiding onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek onder ondernemingsraden (OR) en directeur-bestuurders zijn de afspraken uit het Sociaal Contract. In het Sociaal Contract 2015-2019 hebben de werkgeversorganisatie VOB en de werknemersorganisaties FNV publiek belang en CNV Connectief de ambitie uitgesproken dat de sector een ‘participerende vorm van werknemersbetrokkenheid kent en een goed functionerende en participerende medezeggenschap’.

De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor verdere acties op brancheniveau om de medezeggenschap te optimaliseren.

Meedoen, meer weten?

Bent u OR-lid bij of bestuurder van een openbare bibliotheek maar hebt u de vragenlijst nog niet ontvangen? Mail dan naar t.visser@caop.nl