BibliotheekWerk stelt in 2017 een loopbaancheque beschikbaar waarmee bibliotheekmedewerkers zich zelfstandig kunnen oriënteren op hun loopbaan en de mogelijkheden om daarin activiteiten te ondernemen. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie van een loopbaan- en ontwikkelingsbeleid in de bibliotheekbranche. Van werknemers wordt verwacht dat zij zich actief opstellen bij hun eigen loopbaanontwikkeling. De loopbaancheque is bedoeld om dit te stimuleren.

Randvoorwaarden creëren

Werkgevers kunnen aan die oriëntatie van hun medewerkers een vervolg geven en de verdere randvoorwaarden creëren, zodat de mensen gemotiveerd meebewegen met veranderingen in de organisatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor hun werk. Vereist is een goede dialoog tussen de individuele werknemer en de werkgever om wensen en behoeften van werknemer en organisatie op elkaar te blijven afstemmen.

In de loop van 2017 wordt nader bekend hoe medewerkers van de loopbaancheque gebruik kunnen maken.