De Bibliotheek Zwolle heeft een ontwikkeling doorgemaakt van een traditionele bibliotheek richting een ‘huiskamer’ van de stad en is intensief is gaan samenwerken met (cultuur)aanbieders, het onderwijs en andere partners. Nieuwsgierig wat er nodig was om deze omslag te maken? Lees dan het artikel van Astrid Vrolijk-de Mooij, directeur-bestuurder van de ‘Stadkamer’, dat is verschenen in het boek: ‘Cooperate. The Creative Normal’

Volgens Astrid Vrolijk-de Mooij zijn vernieuwingen in de bibliotheeksector alleen te realiseren door samenwerkingsverbanden aan te gaan. Ze voegt toe dat de Bibliotheek Zwolle soms voorop loopt, soms de ontwikkelingen volgt en de Stadkamer een goed voorbeeld is van de huidige internationale ontwikkelingen bij bibliotheken.

Fusie als kans

In het artikel komen verschillende stappen aan bod die de bibliotheek zette, zoals het bepalen van een strategische agenda voor een nieuwe koers, wat de herhuisvesting voor de bibliotheek betekende en hoe samenwerkingspartners over de streep werden getrokken om allianties aan te gaan. Ook laat het artikel zien hoe de Bibliotheek Zwolle de fusie met het Centrum voor de kunsten in 2014 niet zag als ‘Overname’ maar juist als kans om een centrale plek aan te nemen in het culturele leven van de stad.

Tot slot kijkt de auteur terug en staan drie vragen centraal:

  1. Hoe innoveer je samen met je medewerkers in de praktijk?
  2. Hoe innoveer je samen in het politieke en maatschappelijke domein?
  3. Wat betekent meer samenwerken met partners voor je leiderschap?

Meer weten?

Meer weten? Lees dan het hele artikel.

Kijk ook eens bij deze twee projecten van BibliotheekWerk: de toolbox Branche in Beweging en Branche van de toekomst. Beide projecten hebben praktische instrumenten opgeleverd om als bibliotheek zelf aan de slag te gaan en medewerkers hierin te begeleiden.

Het artikel is in het Engels vertaald en vormt een hoofdstuk van een nieuw boek van Giep Hagoort getiteld ‘Cooperate. The Creative Normal dat dinsdag 27 september is gepresenteerd.