BibliotheekWerk heeft Cubiss een verkenning laten uitvoeren naar de toegevoegde waarde van de ontwikkeling van een digitaal loopbaanportaal in de bibliotheekbranche. De resultaten van de verkenning zijn nu bekend.

Aanleiding

Om medewerkers te stimuleren aan de slag te gaan met hun (loopbaan)ontwikkeling en hierbij te ondersteunen overweegt BibliotheekWerk (SBW) om te investeren in de ontwikkeling van een digitaal loopbaanportal. Maar eerst wilde SBW graag weten wat er in de branche op dit punt al gebeurt. Vinden medewerkers loopbaanontwikkeling wel belangrijk? Zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling en voor gebruik van een loopbaanportal binnen de branche voldoende aanwezig? Zou een loopbaanportal in een behoefte voorzien? Of zijn er alternatieven?

Resultaten en conclusies

Een aantal resultaten uit het onderzoek zijn:

  • Zowel werknemers als leidinggevenden spreken de verwachting uit (85%) dat het werk in de bibliotheek binnen drie jaar sterk zal veranderen.
  • Medewerkers in de branche vertrouwen erop dat ze in staat zijn mee te groeien met de veranderingen in het werk.
  • Geïnterviewde signaleren veranderingen en verouderde kennis en vaardigheden. Tegelijkertijd wordt in de interviews aangegeven dat een reëel beeld van eigen competenties, kennis en vaardigheden geregeld ontbreekt.
  • Loopbaanontwikkeling wordt in de branche geassocieerd met plezier in het werk: een positieve insteek.

Belangrijkste conclusie van Cubiss is dat een loopbaanportaal onderdeel zou moeten zijn van een totaalaanpak om mobiliteit en loopbaanontwikkeling in de sector te bevorderen. Het meest urgent is volgens Cubiss de uitdaging rondom het verdwijnen van functies die samenhangen met de uitleenbibliotheek.

In september aanstaande bespreekt het bestuur van BibliotheekWerk het rapport en de mogelijke stappen die SBW op basis van de uitkomst van de verkenning zou kunnen zetten.