Niet elke bibliotheek beschikt over een eigen HR-specialist. BibliotheekWerk, VOB, SPN en KB werken daarom aan de oprichting van een platform voor HR-specialisten en HR-betrokkenen in de branche.

Juiste kennis

Het belang van versterking van de HR-functie in bibliotheken wordt breed gedeeld. Een oriënterend onderzoek van Rijnbrink, waarin de behoefte in het veld is verkend, bevestigt dat. Voor professionals is het van belang dat zij op het juiste moment over de juiste kennis beschikken. Het is de bedoeling dat door deelname aan het platform de netwerkvorming en kennisdeling tussen HR professionals in de branche wordt gestimuleerd.

Landelijke bijeenkomst

Om het platform tot een succes te maken zijn een goede infrastructuur, goede ondersteuning en goed programma noodzakelijk. Op 26 januari 2017 is een landelijke bijeenkomst gepland om daarover met directeuren en de HR-specialisten in de branche van gedachten te wisselen. Op basis van hun inbreng worden vervolgstappen gezet. De VOB verzorgt de uitnodigingen voor de bijeenkomst.