BibliotheekWerk heeft in november een Europees Sociaal Fonds subsidie aangevraagd op basis van de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Sectoren. Deze regeling is in het leven geroepen om sectoraal een impuls te geven aan activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen.

Pilots en onderzoek

De aanvraag bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een pilot om uit te proberen of het mogelijk is om mobiliteit te organiseren en hoe dat dan kan. Bibliotheekmedewerkers die dat willen, krijgen de gelegenheid tijdelijk binnen een andere bibliotheek of een organisatie buiten de branche nieuwe ervaringen op te doen. Dit kan bijdragen aan hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Deze pilot is een initiatief van de Bibliotheek Rotterdam in samenwerking met de Rijnmondse bibliotheken.
  2. Een pilot ‘professionalisering HRM-professionals’. Zo’n tien HRM-professionals in de branche krijgen de gelegenheid een professionaliseringstraject te doorlopen gericht op het agenderen en operationeel maken van duurzame inzetbaarheid binnen de eigen bibliotheekorganisatie.
  3. Een onderzoek naar het toekomstige operating model van de openbare bibliotheek en de daaraan verbonden arbeidsmarktaspecten. De openbare bibliotheek hoort in haar programmering aan te sluiten op de informatievraagstukken die voor de lokale samenleving relevant zijn. Het is van belang de daarvoor benodigde competenties in kaart te brengen om er vervolgens voor te zorgen dat ze beschikbaar komen bij werkenden in de branche. Dat draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid.

Het wachten is op de reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als de subsidie beschikbaar komt, worden de drie onderdelen in 2017 uitgevoerd.