Beroepskrachten en vrijwilligers in bibliotheken werken steeds vaker samen. Vrijwilligers betekenen daarnaast lokale verankering. Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers goed samenwerken en elkaar versterken? En hoe draagt een goede samenwerking met onbetaalde medewerkers bij aan innovatie binnen de bibliotheek? Bibliotheken zijn zoekend hoe ze deze nieuwe manier van werken vormgeven.

Vijf typen vrijwilligers

In het ESF-project Werken in de branche van de toekomst heeft BibliotheekWerk in 2015 met de pilot ‘Nieuw participeren’ een model van de verschillende typen vrijwilligers ontwikkeld. Het model geeft hen inzicht en houvast, en laat zien dat je niet alle vrijwilligers op dezelfde manier benadert, werft en motiveert. In 2015 was nog er sprake van vier typen vrijwilligers. Voortschrijdend inzicht in 2016 laat een vijfde type zien: de re-integrant.

Lokaal en regionaal

Ook lokaal en regionaal gebeurt er veel op het vlak van werken met vrijwilligers. Zo starten de bibliotheken Weert en Nieuwegein in 2017 samen, met steun van BibliotheekWerk, een project waarin ze definiëren wat een professionele organisatie professioneel maakt. Dat gebeurt binnen de opgaven en kwaliteitseisen waarvoor de openbare bibliotheek zich gesteld ziet. Ook komt aan bod hoe de definiëring zich verhoudt tot de vrijwilliger en de eindgebruiker met wie de bibliotheek co-creëert.

Informatiebank

Andere voorbeelden komen onder meer van Cubiss. In de longread Vrijwilliger en beroepskracht samen in the spotlight belicht Cubiss het onderwerp vanuit allerlei invalshoeken . In de informatiebank ‘Werken met vrijwilligers’ staat alles wat te maken heeft met het werken met vrijwilligers. Van voorbeeldovereenkomsten en tips voor het schrijven van een vacaturetekst tot richtlijnen om vrijwilligersbeleid op te stellen. Er zijn diverse Word-documenten die gemakkelijk zijn aan te passen aan de eigen situatie.

Themabijeenkomst

BibliotheekWerk wil bibliotheken graag een opstap geven naar een goede samenwerking tussen betaalde en onbetaalde krachten, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen die daarbij aan de orde zijn. In de eerste helft van 2017 staat een door SBW georganiseerde themabijeenkomst op de agenda, om de kennis op dit punt landelijk met elkaar te delen. De datum daarvoor wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.