Om een beeld te krijgen van de huidige medezeggenschap in de branche, heeft BibliotheekWerk een enquête gehouden onder bestuurders, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen (pvt’s). Ruim een derde van de bibliotheekorganisaties heeft de enquête ingevuld, waar een medezeggenschapsorgaan aanwezig is ook door hun or of pvt. Op basis van de uitkomsten worden in 2017 activiteiten ondernomen om medezeggenschap in de branche verder te stimuleren en te ontwikkelen.

Ambities

Cao-partijen in de bibliotheekbranche voelen de verantwoordelijkheid om moderne arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen vorm te geven. Daarbij is participatie van werknemers op alle niveaus van groot belang. Medezeggenschapsorganen vervullen een belangrijke rol als volwaardige partner om organisatorische afspraken mee te maken.

De ambities van cao-partijen voor de komende jaren zijn dat:

  • de bibliotheekbranche een participerende vorm van werknemersbetrokkenheid kent;
  • iedere bibliotheekorganisatie een goed functionerend en participerend medezeggenschapsorgaan heeft.