Als onderdeel van de cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 is door werknemers en werkgevers in de branche een ‘Sociaal Contract’ gesloten. In dat Sociaal Contract worden vijf ambities geformuleerd. De vierde ambitie gaat over duurzame inzetbaarheid. BibliotheekWerk is gevraagd ondersteuning te bieden bij het waarmaken van die ambitie.

BibliotheekWerk heeft daarom de provinciale directie-overleggen gevraagd het thema duurzame inzetbaarheid te agenderen op hun agenda. Ook gaat BibliotheekWerk dit najaar in gesprek met zoveel mogelijk bibliotheekdirecteuren. Het eerst bezoek is al afgelegd bij de vergadering van het Brabantse Netwerk Bibliotheek.

Onderwerpen van gesprek

Behalve informatie-uitwisseling over de laatste trends, ontwikkelingen en inzichten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, komen instrumenten aan de orde die duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers kunnen stimuleren. Verder wordt directeuren gewezen op de mogelijkheid gebruikt te maken van de Europese subsidie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie

BibliotheekWerk heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Met de praktische instrumenten uit de toolbox Branche in Beweging en Branche van de toekomst kunt u als bibliotheek zelf aan de slag gaan.

Ambities in het Sociaal Contract 2015-2019 over duurzame inzetbaarheid

“De werkgever heeft baat bij werknemers die optimaal bijdragen aan de organisatie. Weerbare en flexibele werknemers die in veranderende omstandigheden kunnen blijven presteren en mee kunnen bewegen met ontwikkelingen. Dit betekent dat de werkgever zich inspant ten behoeve van de weerbaarheid en ontwikkeling van zijn werknemers. Een werknemer heeft baat bij zekerheid op werk en inkomen op de langere termijn. Een duurzaam inzetbare werknemer is voorbereid op voorziene en onvoorziene veranderingen in zijn/ haar werk en privéleven. Veranderingen waarin de werknemer kan meekomen, omdat de werknemer mentaal en fysiek weerbaar is en flexibel inzetbaar. Duurzame inzetbaarheid is, in het kader van goed werkgeverschap en goed werknemerschap, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Je hebt vitaliteit nodig om duurzaam ingezet te kunnen worden. Wanneer je duurzaam wordt ingezet behoudt je vitaliteit. Het is van belang om voldoende tijd te nemen en betrokkenen te laten wennen aan hun verantwoordelijkheid inzake duurzaam inzetbaarheid”.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings