Aan de slag met strategisch personeelsbeleid

Uit meerdere initiatieven van BibliotheekWerk rond thema’s zoals werkdruk en veranderende werkzaamheden bij bibliotheken blijkt dat bibliotheken graag aan de slag willen met strategisch personeelsbeleid.

Er leven vragen zoals wat is de in-uit- en doorstroom van bibliotheekmedewerkers de komende tien jaar? En: welke vaardigheden hebben bibliotheekmedewerkers in de toekomst nodig? BibliotheekWerk doet onderzoek naar deze vragen om bibliotheken op weg te helpen met strategisch personeelsbeleid en verzamelt aansluitend ontbrekende informatie via een korte enquête in juli onder HR-adviseurs en directeuren van bibliotheken.

Slotconferentie

Tot slot kun je in het najaar meedoen aan een landelijke conferentie (online, offline of een combinatie daarvan afhankelijk van de situatie) om met elkaar van gedachten te wisselen en kennis te delen over strategisch personeelsbeleid. BibliotheekWerk wil met deze initiatieven bibliotheken verder helpen vooruitkijken en het personeelsbeleid voor de langere termijn te bepalen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 juli 2020