Landelijke regiegroep voor arbeidsmarktvraagstukken bibliotheken

Binnen 10 tot 12 jaar verlaat 43% van het bibliotheekpersoneel de sector omdat ze de AOW-leeftijd bereiken. Tegelijkertijd is er sprake van een krappe arbeidsmarkt en liggen er mogelijkheden voor de bibliotheeksector om te werken aan een positief imago als aantrekkelijke werkgever. Deze arbeidsmarktvraagstukken leveren een aantal uitdagingen op voor bibliotheken. De ‘Landelijke regiegroep HRD’ wil bibliotheken hierin ondersteunen.

Onderzoek naar leren en ontwikkelen in de bibliotheeksector

Cubiss heeft in opdracht van SPN onderzoek gedaan naar de scholingsvraag, het scholingsaanbod en de scholingsbehoeften bij bibliotheken. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het aanbod op Bibliotheek Campus nog beter te laten aansluiten op de scholingsbehoefte.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de respondenten aangeeft behoefte te hebben aan een landelijke aanpak van leren en ontwikkelen. Een meerderheid is van mening dat Bibliotheek Campus een toegevoegde waarde biedt voor bijscholing voor de gehele bibliotheeksector. Het bundelen van leer- en ontwikkelactiviteiten in de sector en snel de juiste opleiding of leeractiviteit kunnen vinden benoemen de respondenten als belangrijkst.

Daarnaast komt naar voren dat er verschillen zijn in de visie die HR, directie, management en de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging hebben op leren en ontwikkelen binnen bibliotheken.

Meer weten

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 juli 2020

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings