Enquête over medezegenschap

Participatie van medewerkers is van groot belang om moderne arbeidsverhoudingen vorm te geven binnen de bibliotheekbranche. Daarom willen cao-partijen de medezeggenschap in de branche verbeteren en stimuleren. Medezeggenschapsorganen vervullen namelijk een belangrijke rol als volwaardige partner om organisatorische afspraken mee te maken.

De ambities van cao-partijen voor de komende jaren zijn dat:

  • de bibliotheekbranche een participerende vorm van medewerkersbetrokkenheid kent;
  • iedere bibliotheekorganisatie een goed functionerend en participerend medezeggenschapsorgaan heeft.

Enquête
Om een beeld te krijgen van de huidige medezeggenschap in de branche, hield BibliotheekWerk een enquête onder bestuurders, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen. Ruim een derde van de bibliotheekorganisaties vulde de enquête in. Op basis van de uitkomsten worden in 2017 activiteiten ondernomen om medezeggenschap in de branche verder te stimuleren en te ontwikkelen.