Enige tijd geleden heeft SBW op verzoek van de COAOB (Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken) om een inventarisatie uitgevoerd hoeveel personen uit de doelgroep van de Participatiewet werkzaam zijn in de branche openbare bibliotheken. De resultaten zijn nu bekend.

Opdracht was na te gaan hoeveel personen die voldoen aan het criterium “mensen met een arbeidsbeperking”, zoals geformuleerd in de Participatiewet, thans werkzaam zijn in de sector Openbare Bibliotheken en hoe dat is onderverdeeld in kleine, middelgrote en grote bibliotheken. De vragenlijst is afgenomen onder contactpersonen van 127 organisaties die vallen onder de CAO Openbare Bibliotheken. In totaal hebben 79 respondenten deelgenomen aan de inventarisatie. Dit komt neer op een respons van 62 procent. De inventarisatie geeft daarmee alleen een beeld van de situatie in de deelnemende organisaties.

Download het rapport (pdf, 207 kB)

Uitkomsten op hoofdlijnen

De uitkomsten op hoofdlijnen zijn:

  • 57 procent van de respondenten geeft aan dat er medewerkers met een arbeidsbeperking werkzaam zijn in hun organisatie.
  • In totaal gaat het om 143 medewerkers. Van alle medewerkers zijn er 61 werkzaam in een middelgrote organisatie, 49 in een grote organisatie en 33 in een kleine organisatie.
  • Aanvullend op deze inventarisatie zijn aan de respondenten enkele stellingen voorgelegd over de banenafspraak, waarmee extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd moeten worden. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de respondenten verwacht dat het voor hun organisatie niet eenvoudig is om extra banen in te richten voor mensen met een arbeidsbeperking, geschikt werk te vinden en begeleiding te bieden.

Quotumwet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Doelstelling van de wet is om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het gaat om mensen die  nu onder de WWB (de Wet Werk en Bijstand) of de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) vallen of  een Wajong-uitkering ontvangen en nog beschikken over enig arbeidsvermogen. Als de afgesproken banen er niet komen, treed de Quotumwet in werking. In deze Quotumwet staat onder andere wie tot de doelgroep voor de extra banen behoren en welke maatregelen gelden als werkgevers het toegezegde aantal banen niet halen.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings