Bibliotheken anno 2018 vragen andere kennis en vaardigheden van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid kan helpen die verandering te realiseren. Bibliotheek Rotterdam maakt daarom samen met de Rijnmondse bibliotheken en andere werkgevers in de regio het kennismaken met een andere werkplek door medewerkers mogelijk. “Op een andere werkplek nieuwe ervaringen opdoen, leidt zowel voor de bibliotheekorganisatie als de medewerker tot nieuwe impulsen en inzichten”, aldus Jannet Wiersma, HRM-manager bij Bibliotheek Rotterdam.

Nieuwsgierigheid prikkelen

Bibliotheek Rotterdam laat medewerkers ergens anders een kijkje in de keuken nemen. De pilot ‘Georganiseerde mobiliteit’, gefinancierd door BibliotheekWerk en het Europees Sociaal Fonds (ESF),   loopt sinds 1 juni 2017 en duurt achttien maanden. “Bibliotheken krijgen een bredere, maatschappelijke taak en richten zich steeds meer op netwerken”, vertelt Wiersma. “We moeten meer naar buiten dan naar binnen kijken. Bibliotheekmedewerkers zijn zeer klantvriendelijk, maar minder klantgericht. De vraag van klanten ophalen, vergt andere competenties. Daarom prikkelen we de nieuwsgierigheid van medewerkers om op uitwisseling te gaan. Het is geheel vrijwillig en heeft geen consequenties voor hun loopbaan.”

Frisse blik

Regio Rijnmond heeft intussen een netwerk van deelnemende organisaties opgebouwd, die functies willen uitwisselen. Medewerkers zijn enthousiast. Tijdens een stage of uitwisseling leren ze anders naar hun functie en werkzaamheden kijken. Ze ontwikkelen digitale vaardigheden, ervaren de buitenwereld en heroriënteren zich op hun loopbaan. Zo’n uitwisseling is een verrijking en werkt inspirerend. Voor de bibliotheek zelf is een frisse blik van medewerkers van buiten ook zeer waardevol.

Terugkeergarantie

“In een intakegesprek vragen we wat medewerkers van de uitwisseling verwachten, wat ze willen leren en hopen te bereiken”, geeft Wiersma aan. “We investeren veel tijd in de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Daarom willen we het optimale uit deze pilot halen. Belangrijk is een terugkeergarantie af te spreken, zodat medewerkers altijd weer hun eigen functie kunnen innemen. Na terugkeer in de eigen bibliotheek blijft de verdere persoonlijke ontwikkeling centraal staan.”

Platform

Op dit moment maakt Bibliotheek Rotterdam afspraken over diverse uitwisselingen. Zo gaan medewerkers van de facilitaire afdeling op korte termijn ervaring opdoen bij een woningbouwcorporatie. De lat ligt hoog van de pilot. “Eind dit jaar willen we minimaal vijftig uitwisselingen hebben”, zegt Wiersma. “We verwachten dat er een platform ontstaat met een netwerk aan organisaties.”

Meer informatie

BibliotheekWerk heeft verschillende instrumenten ontwikkeld die leidinggevenden, hrm en medewerkers ondersteunen om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te bevorderen. Lees meer over deze instrumenten.