Op een andere werkplek nieuwe ervaringen opdoen, merken dat je ook op een andere manier inzetbaar bent, levert blijvende meerwaarde op. Zowel voor de bibliotheekorganisatie als voor de medewerker zelf.

Dat is de achterliggende gedachte bij het netwerk dat de Bibliotheek Rotterdam ontwikkelt, samen met de Rijnmondse bibliotheken en andere werkgevers in de regio. In dat netwerk wordt mobiliteit van medewerkers mogelijk.

Knelpunten

Om de gewenste vernieuwing van de bibliotheek mogelijk te maken, hebben medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden nodig. De Bibliotheek Rotterdam hecht er belang aan om zittende medewerkers daarmee toe te rusten, maar stuit op een combinatie van arbeidsmarktknelpunten. Zo verhogen veranderende eisen de gezondheids- en verzuimrisico’s bij zittende medewerkers. Bovendien is bij deze groep nauwelijks sprake van mobiliteit.

Dat stelt de branche voor de lastige opgaven om:

  • medewerkers mee te krijgen in de gewenste richting en daarmee hun duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
  • medewerkers toe te rusten voor de veranderende arbeidsmarkt, zodat zij, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, hun loopbaan kunnen vormgeven.

Vrijwillig deelnemen

Mobiliteit kan helpen die opgaven op te lossen. Bij dit specifieke project gaat het om (tijdelijk) ander werk in de eigen of een andere organisatie. De medewerkers nemen vrijwillig deel, zonder rechtspositionele gevolgen.

De ervaring kan leiden tot nieuwe impulsen in de eigen functie maar ook tot heroriëntatie op de eigen loopbaan. Na terugkeer in de eigen bibliotheek krijgt de aandacht voor de medewerker een vervolg waarbij verdere ontwikkeling centraal staat.

Pilot vanaf 1 juni

De pilot ‘Georganiseerde mobiliteit’ is begonnen op 1 juni 2017 en duurt 18 maanden. De uitkomsten worden beschreven en geëvalueerd in een rapportage. Zo kan de hele branche profiteren van de ervaringen en er zelf mee aan de slag gaan.

Bij de uitvoering speelt (digitale) communicatie een belangrijke rol, zowel met en tussen de projectpartners als met andere bibliotheken.

Subsidie

BibliotheekWerk betaalt de helft van de projectkosten van deze pilot. De andere helft wordt bekostigd uit een aan SBW toegekende subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om duurzame inzetbaarheid te stimuleren op brancheniveau.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jannet Wiersma, manager HRM bij de Bibliotheek Rotterdam: j.wiersma@bibliotheek.rotterdam.nl