‘De Denktank ‘De branche in beweging’ is afgelopen week voor de derde keer bijeengekomen. Daarin is onder meer gesproken over het ontwikkelen van instrumenten die de dialoog met medewerkers over ondernemerschap ondersteunen. In eerdere bijeenkomsten heeft de Denktank een visie geformuleerd op het aanspreken van medewerkers op ondernemerschap en welke ‘eisen’ dit stelt aan de persoon die het gesprek met de medewerker aangaat. De volgende fase is dat de Denktank instrument ontwikkelt die de ideeën concretiseert.

Uitgebreider verslag bijeenkomsten Denktank