Duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling in je vak, en mobiliteit zijn voor iedere medewerker belangrijk. BibliotheekWerk staat voor een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken. Het stimuleren en mogelijk maken van de (loop) baanontwikkeling is daar een onderdeel van. BibliotheekWerk onderzoekt of een digitaal loopbaanportaal een instrument is dat in de behoefte en wensen van de branche kan voorzien.

Stel je voor: Je bent medewerker in een bibliotheekorganisatie en oefent je functie al ongeveer tien jaar uit. De afgelopen jaren hebben binnen jouw organisatie in het teken gestaan van veranderingen en nog steeds ontwikkelt de bibliotheek zich volop. Dit biedt kansen voor jouw werk, maar het roept ook twijfels en vragen op. Hoe ziet de toekomst er voor mijn functie eigenlijk uit? En wat zijn er eventueel voor andere mogelijkheden voor mij binnen de organisatie? En passen die mogelijkheden bij mij? Wat liggen er voor kansen voor mij buiten mijn organisatie? Wat wil ik zelf eigenlijk?

BibliotheekWerk wil het mogelijk maken dat medewerkers hun loopbaanontwikkeling in eigen hand kunnen nemen en op die manier het beste uit zichzelf halen. Het helpt hierbij als medewerkers beter zicht krijgen op de individuele mogelijkheden en de manier waarop zij hun loopbaan kunnen invullen. Een digitaal loopbaanportaal kan hier aan bijdragen.

De verkenning

Om er voor te zorgen dat een eventueel loopbaanportaal goed aansluit op de wensen uit de branche heeft BibliotheekWerk Cubiss gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren in de branche (bij bibliotheken zelf) en buiten de branche.

In de verkenning staan twee vragen centraal:

  1. Hoe kijkt de sector i.c. de werkvloer in de sector aan tegen loopbaanontwikkeling? Is er een breed gedragen visie op dit punt of lopen de meningen daarover uiteen? En welke ondersteuningsbehoefte hebben werkgevers en werknemers in de branche ten aanzien van loopbaanontwikkeling?
  2. Sluit een digitaal loopbaanportal als instrument aan bij de wensen en behoeften? En zo ja: hoe ontwikkelen we dan? Welke instrumenten zijn er al? Wat zijn de indicatieve kosten? Wat zijn de ervaringen uit andere branches? Moet het een voorziening zijn voor alleen de branche openbare bibliotheken of is samenwerking met andere branches mogelijk?

De planning is dat Cubissi in april a.s. advies uitbrengt aan BibliotheekWerk. Op basis daarvan zal Bibliotheekwerk, rekening houdend met het advies, verdere besluiten nemen.

Wilt u meedenken over een digitaal loopbaanportaal voor de branche? Heeft u goede idee├źn? Alle reacties zijn welkom. U kunt van u laten horen door een mail te sturen naar d.juffermans@caop.nl

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings