Bibliotheken kunnen geen trainingen werkdruk meer aanvragen. De sluitingsdatum hiervoor was 31 december 2019.

Hoe bespreek je als teamleider, HR-medewerker of directeur de werkdruk in je team(s)? Daarvoor was al een praktisch instrument beschikbaar: de gespreksposter werkdruk. Nu is er ook begeleiding voor teams om dit instrument goed toe te passen.

Werkdruk kan bijvoorbeeld ontstaan doordat medewerkers het lastig vinden zich veranderingen binnen de bibliotheek eigen te maken en hier grip op te krijgen. De begeleiding van BibliotheekWerk helpt dit soort oorzaken die kunnen leiden tot werkdruk bespreekbaar te maken.

BibliotheekWerk geeft kosteloos begeleiding aan bibliotheekteams, zodat ze de methodiek van de gespreksposter en de handleiding goed kunnen inzetten. Beide zijn gebaseerd op een wetenschappelijk aanpak van Jaq Christis.

De begeleiding bestaat uit een intakegesprek, een training van vier uur en een nazorggesprek. Je kunt deze begeleiding aanvragen als teamleider, HR-medewerker of directeur. Schrijf je nu in om ook in jouw team werkdruk bespreekbaar te maken en te verminderen!

Praktische informatie

  • De training duurt vier uur.
  • De training is in de aanvragende bibliotheek en gericht op een team.
  • De trainer komt van BibliotheekWerk.
  • Elke training wordt op maat gemaakt na een korte telefonische intake met de teamleider.
  • Er zijn maximaal twee trainingen per bibliotheek.

Voorwaarden

  • De aanvraag voor de begeleiding moet voorzien zijn van inhoudelijke motivering: de aanvrager moet zelf al actief hebben nagedacht over het onderwerp.
  • Na de training vraagt BibliotheekWerk de bibliotheek om een praktijkverhaal te (laten) maken over de toepassing van het werkdrukinstrument. BibliotheekWerk selecteert een aantal voorbeelden om andere bibliotheekteams te inspireren en verspreidt deze via bijvoorbeeld de website. Dat kan dan (indien gewenst, anoniem)  verspreid worden om andere bibliotheekteams te inspireren.

Interesse? Neem contact op via bibliotheekwerk@caop.nl.