In een vernieuwend vrijwilligersproject hebben de bibliotheken de Tweede Verdieping in Nieuwegein en Bibliocenter in Weert onderzocht hoe zij de lokale omgeving buiten de bibliotheek kunnen betrekken bij de inhoudelijke focus en organisatie van het werk. Zij deden dit vanuit hun dagelijkse praktijk en met financiering van Stichting BibliotheekWerk. Resultaat is het rapport ‘Samen Bibliotheek Werkt’.

Nieuwe invulling

Doel van het project was te komen tot een nieuwe invulling van de veranderende taak van de bibliotheek en de publieke waarde die deze als netwerkorganisatie in de lokale samenleving heeft. De bibliotheek ontwikkelt dienstverlening meer en meer in cocreatie met de eindgebruiker. Ook is er steeds meer aandacht voor het samenspel tussen vrijwilligers en professionals.

Toekomstgericht

De bibliotheken hebben een toekomstgericht rapport afgeleverd. De rapportage levert de noodzakelijke bijdrage aan een nieuwe lokale strategie om meer publieke waarde te leveren met behulp van het zogeheten Strategic Triangle Model. Dit model is uitgewerkt in een stappenplan, zodat andere bibliotheken het  kunnen toepassen. Een vorm van  begeleiding en instructie is nodig om zelfstandig met het model aan de slag te gaan.

Lees het rapport Samen Bibliotheek Werkt en het werkmodel.

Meer informatie

Neem contact op via bibliotheekwerk@caop.nl als u vragen aan de beide bibliotheken heeft over het project.