Wat houdt u bezig als het gaat om werken, nu en in de toekomst, bij bibliotheken? Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt van openbare bibliotheken zich? Voor welke opgaven staat de branche? Stichting BibliotheekWerk wil graag haar aanpak voorleggen aan bibliotheken zelf om zo de activiteiten daarop goed te kunnen af stemmen. Kom daarom op 2 april naar de speciale bijeenkomst voor alle medewerkers, directeuren, hrm’ers en leden van medezeggenschapsorganen werkzaam bij bibliotheken.

Help BibliotheekWerk

Stichting BibliotheekWerk is zo’n vijf jaar geleden opgericht om via onderzoek en projecten te werken aan behoud, bevordering en verbetering van de werkgelegenheid in de branche. Met haar activiteiten wil zij zich zo goed mogelijk aansluiten bij de opgaven uit de dagelijkse praktijk van bibliotheekorganisaties. Daar hebben wij uw hulp bij nodig!

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 2 april ga je in groepjes met dezelfde vakgenoten (bijvoorbeeld van hrm) in gesprek over de plannen van BibliotheekWerk om de arbeidsmarkt voor onze sector toekomstbestendig te maken. Komen de beelden van BibliotheekWerk overeen met de arbeidsmarktontwikkelingen die u ziet ? U krijgt hierbij uitgebreid de tijd om kennis te halen, te delen en te netwerken.

Locatie en tijdstip:

De bijeenkomst vindt plaats in Het Centrum voor de Kunsten te Utrecht van 9.30 uur tot 15.00 uur

Meld u aan!

Meld u aan! Stuur een mail naar bibliotheekwerk@caop.nl of bel met Jeannette Pannekoek (secretaris Stichting BibliotheekWerk) via 070 376 59 84.