BibliotheekWerk peilt de behoefte onder bibliotheken naar een platform over HR-vraagstukken. Doel van het platform is kennisdeling, professionalisering en netwerkvorming van HR-professionals bij openbare bibliotheken te stimuleren en te ondersteunen.

Bibliotheken kunnen met een landelijk dekkend platform op elk moment beschikken over de juiste kennis op het gebied van HR-ontwikkelingen en vraagstukken. Zo is het voor bibliotheken makkelijker HR-vraagstukken op regionaal, provinciaal en landelijk niveau te agenderen, uit te wisselen en oppakken.

Online vragenlijst en themabijeenkomsten

Om de wensen van bibliotheken in kaart te brengen zet Bibliotheekwerk in december een online enquête uit. Vanaf januari 2018 vinden er themabijeenkomsten plaats om ervaringen uit te wisselen met andere bibliotheken over het HR-platform en onderwerpen die voor u als HR-professional belangrijk zijn. Voorbeelden van thema’s die centraal staan tijdens de bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en de Banenafspraak (in dienst nemen arbeidsgehandicapten).

De vragenlijst en de bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen werkzaam bij bibliotheken die te maken heeft met HR-vraagstukken.

Aanmelden

Sluit u aan, deel kennis en denk mee met dit vraagstuk, stuur een mail bibliotheekwerk@caop.nl en meld u alvast aan voor de bijeenkomsten.