De branche is in beweging. Wil jij als bibliotheekmedewerker mee in deze vernieuwing van de bibliotheek? Wil jij een dag op pad met branchegenoten om te ervaren hoe zij bezig zijn met de toekomst? Ga mee met de bustour en ervaar ter plaatse hoe er in de pilots wordt gewerkt aan de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers. Ontdek bijvoorbeeld hoe je als medewerker kunt werken in communities met behulp van een eigen netwerkscan of ervaar hoe collega-bibliotheken de rol van samenwerkingspartner met andere instanties vervullen. Ga je mee op reis?

Programma

Het programma start om 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur. We vertrekken donderdag 26 maart vanuit BiSC in Houten. BiSC ligt vlak naast het station Houten, tegenover het gemeentehuis, waar u ook kunt parkeren. We starten hier met presentaties over de pilots van medewerkers van enthousiaste pilotbibliotheken en betrokken adviseurs van Cubiss en Rijnbrink Groep. Daarna vertrekken we in een touringcar naar Bibliotheek Zwolle, waar we weer twee nieuwe verhalen over de pilots te horen krijgen. In de bus zit je met vier collega’s uit de branche aan een tafeltje. Gedurende de heen- en terugreis discussiĆ«ren we aan de hand van stellingen en opdrachten over hoe jij de medewerker van de toekomst ziet en is er ruimte om te netwerken.

Download de uitnodiging en het complete programma (pdf, 285 kB).

Inschrijven

Aan de bustour zijn geen kosten verbonden. Schrijf je in door uiterlijk 18 maart een mail te sturen naar klantenservice@cubiss.nl o.v.v. bustour Werken in de Branche van de Toekomst. Er kunnen maximaal 25 deelnemers mee in de bus.

Contact

Voor vragen neem contact op met Marieke Hezemans, via telefoonnummer: 06-2096 0427. Twitter je mee? Dat kan via #SBW en #BvdT2025.

Achtergrond

De bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. De steeds digitaler wordende samenleving heeft grote gevolgen voor de bibliotheken en haar medewerkers. Cubiss en de Rijnbrinkgroep zijn in opdracht van de Stichting BibliotheekWerk (SBW) aan de slag in het project Werken in de Branche van de Toekomst. Voor dit project is subsidie ontvangen van het Europees Sociaal Fonds. Het project richt zich op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers. In dit kader worden er vier pilots uitgevoerd, doel is het testen van HRM-instrumenten, methoden en werkwijzen voor het ondersteunen van bibliotheken bij het ontwikkelen en opleiden van de ‘medewerker van de toekomst’. Deze resultaten komen beschikbaar voor de hele branche.

Pilotbibliotheken

  • Piot Nieuw Leren: Bibliocenter Weert
  • Pilot Nieuw Delen: Bibliotheek VANnU
  • Pilot Nieuw Leiderschap: Kulturhus Haaksbergen, Bibliotheek Hengelo, Bibliotheek Zwolle en Bibliotheek Kampen;
  • Pilot Nieuw Participeren: Bibliotheek Het Groene Hart, Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Bibliotheek Lek & IJssel.