Pilot Nieuw Participeren

In de pilot Nieuw Participeren staan nieuwe vormen van samenwerken centraal: tussen professionele medewerkers en vrijwilligers, en ook tussen professionele organisatie en vrijwilligersinitiatieven. De instrumenten van deze pilot helpen daarbij. Zo zijn er handvatten om over en weer de ambities, competenties, behoeften en doelen duidelijk te krijgen. Verder is er een uitgewerkt gespreksmodel om lastige gespreksonderwerpen bespreekbaar te maken.

Er deden vier bibliotheken aan deze pilot mee: Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Bibliotheek Lek & IJssel  en Bibliotheek Het Groene Hart.

Toolkit

1. Gespreksmodel Zicht op rollen (pdf, 885 kB)

2. Inzichten werksessie samenwerking met medewerkers en vrijwilligers (pdf, 486 kB)

3. Gespreksmodel Op pad naar samenwerking (pdf, 695 kB)

4. Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers (pdf, 318 kB)

5. Artikel De kunst van het samenwerken (pdf, 783 kB)

6. Model typen vrijwilligers (pdf, 697 kB)

7. Lessons learned (pdf, 711 kB)