BibliotheekWerk

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Column

Column: Nieuw Delen

De pilot Nieuw Delen kijkt naar de rol van de bibliotheek in een wereld waarin verbinding, netwerken en communities steeds belangrijker worden. Een community is een verzameling mensen rondom een thema, project, evenement of interesse. Communities zijn niet nieuw en delen is ook niet nieuw. Al eeuwenlang hebben mensen de behoefte om ergens bij te horen en informatie met elkaar te delen. ‘Nieuw’ is dat de wijze waarop we delen verandert. Ook bibliotheken hebben in toenemende mate te maken met communities, bijvoorbeeld wanneer zij bijeenkomsten organiseren samen met lokale partners over thema’s die spelen in hun werkgebied. Dat stelt andere en ook nieuwe eisen aan medewerkers. Daarom ontwikkelen we binnen deze pilot instrumenten om bibliotheekmedewerkers te begeleiden bij het werken in communities en zo bij te dragen aan hun duurzame inzetbaarheid.

Lees meer


Nieuwsbrief

Nieuws

17 december 2014 - De start van een arbeidsmarktfonds in een veranderende branche
‘De bibliotheekbranche is aan het veranderen en staat voor nóg grotere veranderingen.  Iedereen in de branche heeft of krijgt daarmee te maken. BibliotheekWerk ondersteunt werkgevers en medewerkers in de openbare bibliotheken hierbij.
Lees meer >


17 december 2014 - Denktank ontwerpt digitale toolbox ondernemerschap
Openbare bibliotheken vinden zichzelf opnieuw uit. Dat vergt ondernemerschap van zowel management als medewerkers. Om bibliotheken daarmee op weg te helpen, verschijnt begin volgend jaar de toolbox ‘In dialoog naar ondernemerschap’.
Lees meer >


17 december 2014 - Werken in de branche van de toekomst
Negen bibliotheken, verspreid over het land, ontwikkelen en testen HRM-instrumenten, methoden en werkwijzen, ter ondersteuning van de medewerkers van de toekomst. Dat doen ze in vier pilots waarin de duurzame inzetbaarheid van de bibliotheekmedewerker centraal staat.
Lees meer >


17 december 2014 - Nieuw participeren: werken met vrijwilligers
Het fenomeen ‘participatiesamenleving’ werpt een nieuw licht op de rol van vrijwilligers in bibliotheken. ‘Nieuw participeren: werken met vrijwilligers’ is dan ook één van de vier pilots in het project van BibliotheekWerk ‘Werken in de branche van de Toekomst’
Lees meer >


17 december 2014 - Perspectief voor medewerkers van veranderende bibliotheek
Een paleis van informatie en participatie. Een knooppunt voor kennis en cultuur. Een cruciale ontmoetingsplek. Bibliotheken zijn druk bezig zichzelf opnieuw uit te vinden, bleek tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op 10 december in de Amsterdamse Beurs van Berlage.
Lees meer >


Iedereen in beweging!
Kom naar de workshop op het Nationale Bibliotheekcongres

De samenleving is in beweging. Steeds meer mensen staan via hun smartphone, tablet of pc 24/7 in contact met elkaar en hebben altijd en overal toegang tot informatie. Bibliotheken worden steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Maar hoe bewegen bibliotheekmedewerkers hierin mee? En hoe bindt de branche nieuwe medewerkers? Kom naar de workshop op 10 december en draag bij aan de beweging!
Lees meer >


Denkt u mee over een loopbaanportal?
BibliotheekWerk wil investeren in instrumenten om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Een van de instrumenten zou kunnen zijn de ontwikkeling van een digitaal platform in de branche, een loopbaanportal.
Lees meer >


29 september 2014 - Veranderende bibliotheekfunctie vraagt andere capaciteiten
Stichting BibliotheekWerk aan de slag met 'Werken in de Branche van de Toekomst'
Lees meer >


Meer nieuws >

BibliotheekWerk | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070-376 59 84 | E: bibliotheekwerk@caop.nl
footer BibliotheekWerk

homepage

Servicemenu