BibliotheekWerk

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.


Nieuws

28 augustus 2014 - BibliotheekWerk aan het woord in het Bibliotheekblad
Een mogelijk toekomstig tekort aan medewerkers op hbo-niveau, de uitstroom van ouder personeel en een waarschijnlijke mismatch tussen de opleidingen en vereiste competenties. Dit zijn allemaal knelpunten op de arbeidsmarkt van de openbare bibliotheken.
Lees meer >


11 juli 2014 - Geanimeerde discussie over vrijwilligers in de bibliotheek
In welke mate werken openbare bibliotheken met vrijwilligers? Hoe worden vrijwilligers ingezet en besteden bibliotheken aandacht aan vrijwilligersbeleid? Deze vragen staan centraal in het onderzoek 'Werken met vrijwilligers in de bibliotheek' dat BibliotheekWerk op dinsdagmiddag 24 juni 2014 presenteerde tijdens een gezamenlijke bijeenkomst over dit thema van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en Abvakabo FNV.
Lees meer >


11 juli 2014 - Een nieuwe ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid
Wilt u de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen? In oktober kunt u subsidie aanvragen voor kosten die hieraan zijn verbonden. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) draagt tot maximaal €10.000 bij aan een advies en/of implementatietraject in dit kader.
Lees meer >


Meer nieuws >

BibliotheekWerk | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070-3765707 | E: bibliotheekwerk@caop.nl
footer BibliotheekWerk

homepage

Servicemenu