BibliotheekWerk

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Column

Column: Iedereen in beweging

Een wenkend perspectief! De bibliotheek van de toekomst is een knooppunt van kennis, contact en cultuur. Dat is de toekomstvisie die de commissie Cohen voor bibliotheken schetst. De nadruk ligt niet (alleen) meer op boeken. Er komen nieuwe vormen van kennisoverdracht, mensen en connecties komen centraal te staan. Alles en iedereen is momenteel in de bibliotheekbranche in beweging.

Dit betekent dat de bibliotheek zich moet aanpassen. Dat het zijn dienstverlening opnieuw moet definiëren en dat het een wendbare organisatie wordt. Ook betekent het dat de medewerker wordt uitgedaagd om mede vorm te geven aan de vernieuwing van de bibliotheek. Maar hoe ziet die verandering er precies uit? En wat betekent dit voor de rol en ontwikkeling van bibliotheekmedewerkers?

Lees meer


Nieuwsbrief

Nieuws

17 december 2014 - De start van een arbeidsmarktfonds in een veranderende branche
‘De bibliotheekbranche is aan het veranderen en staat voor nóg grotere veranderingen.  Iedereen in de branche heeft of krijgt daarmee te maken. BibliotheekWerk ondersteunt werkgevers en medewerkers in de openbare bibliotheken hierbij.
Lees meer >


17 december 2014 - Denktank ontwerpt digitale toolbox ondernemerschap
Openbare bibliotheken vinden zichzelf opnieuw uit. Dat vergt ondernemerschap van zowel management als medewerkers. Om bibliotheken daarmee op weg te helpen, verschijnt begin volgend jaar de toolbox ‘In dialoog naar ondernemerschap’.
Lees meer >


17 december 2014 - Werken in de branche van de toekomst
Negen bibliotheken, verspreid over het land, ontwikkelen en testen HRM-instrumenten, methoden en werkwijzen, ter ondersteuning van de medewerkers van de toekomst. Dat doen ze in vier pilots waarin de duurzame inzetbaarheid van de bibliotheekmedewerker centraal staat.
Lees meer >


17 december 2014 - Nieuw participeren: werken met vrijwilligers
Het fenomeen ‘participatiesamenleving’ werpt een nieuw licht op de rol van vrijwilligers in bibliotheken. ‘Nieuw participeren: werken met vrijwilligers’ is dan ook één van de vier pilots in het project van BibliotheekWerk ‘Werken in de branche van de Toekomst’
Lees meer >


17 december 2014 - Perspectief voor medewerkers van veranderende bibliotheek
Een paleis van informatie en participatie. Een knooppunt voor kennis en cultuur. Een cruciale ontmoetingsplek. Bibliotheken zijn druk bezig zichzelf opnieuw uit te vinden, bleek tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op 10 december in de Amsterdamse Beurs van Berlage.
Lees meer >


Iedereen in beweging!
Kom naar de workshop op het Nationale Bibliotheekcongres

De samenleving is in beweging. Steeds meer mensen staan via hun smartphone, tablet of pc 24/7 in contact met elkaar en hebben altijd en overal toegang tot informatie. Bibliotheken worden steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Maar hoe bewegen bibliotheekmedewerkers hierin mee? En hoe bindt de branche nieuwe medewerkers? Kom naar de workshop op 10 december en draag bij aan de beweging!
Lees meer >


Denkt u mee over een loopbaanportal?
BibliotheekWerk wil investeren in instrumenten om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Een van de instrumenten zou kunnen zijn de ontwikkeling van een digitaal platform in de branche, een loopbaanportal.
Lees meer >


29 september 2014 - Veranderende bibliotheekfunctie vraagt andere capaciteiten
Stichting BibliotheekWerk aan de slag met 'Werken in de Branche van de Toekomst'
Lees meer >


Meer nieuws >

BibliotheekWerk | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070-3765707 | E: bibliotheekwerk@caop.nl
footer BibliotheekWerk

homepage

Servicemenu