Column: Nieuw Delen

MarinkaDe pilot Nieuw Delen kijkt naar de rol van de bibliotheek in een wereld waarin verbinding, netwerken en communities steeds belangrijker worden. Een community is een verzameling mensen rondom een thema, project, evenement of interesse. Communities zijn niet nieuw en delen is ook niet nieuw. Al eeuwenlang hebben mensen de behoefte om ergens bij te horen en informatie met elkaar te delen. ‘Nieuw’ is dat de wijze waarop we delen verandert. Ook bibliotheken hebben in toenemende mate te maken met communities, bijvoorbeeld wanneer zij bijeenkomsten organiseren samen met lokale partners over thema’s die spelen in hun werkgebied. Dat stelt andere en ook nieuwe eisen aan medewerkers. Daarom ontwikkelen we binnen deze pilot instrumenten om bibliotheekmedewerkers te begeleiden bij het werken in communities en zo bij te dragen aan hun duurzame inzetbaarheid.

Pilot bij Bibliotheek VANnU

Bibliotheek VANnU is betrokken bij de pilot. Katja van Etten, manager front office, Bibliotheek VANnU: “Wij doen mee aan deze pilot omdat wij als organisatie beter in staat willen zijn om te participeren in netwerken. Wij denken dat we hierdoor beter invulling kunnen geven aan onze maatschappelijke opdracht rondom lezen, leren en informeren.” Om het personeel te laten wennen aan deze nieuwe manier van werken is VANnU begin 2014 intern gestart met verschillende themagroepen. Binnen deze groepen deelden medewerkers met elkaar kennis over inhoudelijke thema’s. De start van de pilot was een mooie stap om ook ‘buiten’ de eigen organisatie te werken in communities.

Instrumenten

Het eerste instrument dat is ontwikkeld en getest is de Netwerkscan. De Netwerkscan maakt visueel duidelijk hoe jouw persoonlijk netwerk er uit ziet rondom een bepaald thema/ problematiek. Door dit inzichtelijk te maken wordt helder welke partijen er met dezelfde onderwerpen bezig zijn. Je kunt deze mensen vervolgens benaderen om samen het gezamenlijke doel te bereiken. De netwerkscan vul je in voor zowel je online als je offline netwerk.

De volgende stap is het ontwikkelen van de Job aid en de Argumententatiekaart. Dit zijn geheugensteunen die medewerkers snel de benodigde informatie verschaffen tijdens het netwerken. Gedurende de pilotperiode wordt de ontwikkeling van medewerkers op maat begeleid. Dit gebeurt met een (zelf)test en gespreksmodel, hierdoor worden kwaliteiten, aandachtspunten en benodigde begeleiding zichtbaar. Daarnaast worden rolbeschrijvingen en een competentiewoordenboek m.b.t. werken met communities opgeleverd. Deze zijn ter aanvulling bedoeld op bestaande functieprofielen. Tot slot wordt aan het eind van de pilot een sheet opgeleverd met Tips & Tricks uit de praktijk m.b.t. het werken in communities.

Overdraagbare resultaten

Alle instrumenten die worden ontwikkeld komen beschikbaar voor de hele branche. Ik hoop dat hierdoor de ontwikkeling die nu bij Bibliotheek VANnU in gang wordt gezet straks ook gemaakt kan worden bij andere bibliotheken in Nederland. Zo kunnen bibliotheken communities voor zich laten werken!

Marieke Hezemans, adviseur Marketing en Communicatie Cubiss