BibliotheekWerk wil weten waarom bibliotheken wel of niet gebruikmaken van zelfroosteren, welke systematiek met welke functionaliteiten zij hierbij gebruiken, welke ondersteuning erbij nodig is en wat het werken met zelfroosteren de organisatie en de medewerkers oplevert. Het doel is inzichtelijk te maken hoe zelfroosteren in de branche is vormgegeven en goede voorbeelden te delen.

Opdracht cao-tafel

Stichting BibliotheekWerk voert het onderzoek de komende maanden uit op verzoek van de cao-tafel Openbare Bibliotheken. De cao-partijen willen antwoord op drie vragen: wat is de huidige stand van zelfroosteren in de branche, geeft zelfroosteren medewerkers meer zeggenschap over de eigen werktijden, en maakt zelfroosteren het roosterproces efficiënter? Bij zelfroosteren, of individueel roosteren, ontwerpen medewerkers zelfstandig of in een groep het dienstrooster.

Contact

Directeuren van openbare bibliotheken hebben begin maart via de VOB een uitnodiging ontvangen om de digitale vragenlijst in te vullen. Hebt u vragen over het onderzoek? Of hebt als teamleider en HR-medewerker ook te maken met zelfroosteren en geen vragenlijst ontvangen? Neem dan contact op met BibliotheekWerk via bibliotheekwerk@caop.nl. U kunt de vragenlijst tot 31 maart invullen.