Negen bibliotheken, verspreid over het land, ontwikkelen en testen HRM-instrumenten, methoden en werkwijzen, ter ondersteuning van de medewerkers van de toekomst. Dat doen ze in vier pilots waarin de duurzame inzetbaarheid van de bibliotheekmedewerker centraal staat. De pilots zijn een initiatief van BibliotheekWerk, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

De bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt van kennis, contact en cultuur. Het draait niet meer in de eerste plaats om boeken, maar om nieuwe manieren om meerwaarde te creëren. De toenemende digitalisering van de samenleving heeft grote effecten voor bibliotheken en hun medewerkers.

Aan de slag

Om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten, heeft BibliotheekWerk vier pilots in gang gezet:

 • Nieuw participeren
 • Nieuw delen
 • Nieuw leren
 • Nieuw leiderschap

De deelnemende bibliotheken zijn: Bibliocenter (Weert en omgeving), Bibliotheek VANnU (Roosendaal en omgeving), Kulturhus Haaksbergen, Bibliotheek Hengelo, Bibliotheek Zwolle, Bibliotheek Kampen, Bibliotheek het Groene Hart, Bibliotheek Lek & IJssel, Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.

Nieuw participeren

De pilot ‘Nieuw participeren’ richt zich op het vormgeven van nieuw vrijwilligerschap in de bibliotheek als netwerkorganisatie. Centraal staat:

 • de bibliotheek als samenwerkingspartner in lokale initiatieven;
 • de inzet van vrijwilligers op basis van kwaliteiten en competenties.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: rollen, competenties en samenwerking.

Nieuw delen

In de pilot ‘Nieuw delen’ worden instrumenten ontwikkeld die bibliotheken helpen als netwerk te opereren. De pilot levert een begeleidingstoolkit voor bibliotheken die willen gaan werken in ‘communities’.

Nieuw leren

‘Nieuw leren’ komt voort uit het concept ‘Idea Stores’. Deze ontwikkeling beïnvloedt organisatievorm, aansturing en het functiehuis en vraagt andere competenties van medewerkers (onder andere ‘21st century skills’).
Aan het eind van het project is duidelijk:

 • welke organisatievorm nodig is;
 • op welke manier de aansturing plaatsvindt;
 • welke rollen hiervoor nodig zijn;
 • wat verwacht wordt van de medewerkers die deze rollen gaan invullen.

Nieuw leiderschap

Deze pilot is vooral gericht op stijlen van leiding geven, waarbij leiding geven aan netwerkorganisaties en professionals een belangrijke plaats inneemt.
Centraal staat de beweging naar een leiderschapsstijl waarbij:

 • gestuurd wordt vanuit vertrouwen;
 • talenten faciliteren en sturing geven aan veranderingsprocessen voorop staan.

Hierbij is een vereiste dat leidinggevenden zicht hebben op hun eigen stijl.

Resultaten delen

Gedurende de looptijd van het project houdt BibliotheekWerk u op de hoogte van de verschillende (deel-)resultaten. Hier op de website verschijnt regelmatig nieuwe informatie. Ook nodigen we de branche uit in het voorjaar van 2015 mee te gaan op bustour langs de pilotbibliotheken, om zelf te ervaren wat duurzame inzetbaarheid voor de bibliotheek kan betekenen.
Zo draagt BibliotheekWerk, met concrete resultaten en instrumenten, bij aan het vormgeven van de bibliotheek van de toekomst.

Wilt u meer weten?

Hebt u vragen over het project ‘Werken in de branche van de toekomst’? Neem dan contact op met Bibliotheekwerk.
E: bibliotheekwerk@caop.nl
T: (070) 376 57 07

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings