De belangrijkste uitkomsten op een rij van het onderzoek naar zelfroosteren bij bibliotheken staan nu op een rij in een infographic. Zoals redenen voor zelfroosteren, het effect op medewerkerstevredenheid en de capaciteitsplanning.

Tips om aan de slag te gaan met zelfroosteren

Naast verschillende praktijkvoorbeelden staan in het onderzoek ook handige tips voor als je aan de slag wilt bij je eigen bibliotheek met zelfroosteren:

 • Start zelfroosteren in een klein team dat enthousiast is.
 • Zorg voor een goed functionerend roostersysteem, zodat het duidelijk en overzichtelijk is.
 • Bied als organisatie voldoende rust en zekerheid (geen reorganisatie).
 • Houd als je begint met zelfroosteren het bestaande rooster nog in tact.
 • Neem de tijd voor evaluaties en maak het systeem passend voor de organisatie.
 • Zie zelfroosteren niet als een besparing, maar als een investering.
 • Informeer nieuwe medewerkers over het systeem en het gedrag richting collega’s dat daarbij hoort (zorg voor gedeelde sociale normen).
 • Besteed als leidinggevende eventueel vrijgespeelde tijd aan ontwikkeling van medewerkers.
 • Richt het roostersysteem zo in, dat het rekening houdt met verschillende expertises.
 • Geef medewerkers invloed op de verbetering van het roostersysteem.
 • Houd als verantwoordelijke voor zelfroosteren actief de vinger aan de pols wat betreft werkbeleving en sociale druk

Op basis van de onderzoeksresultaten is het niet mogelijk aan te geven hoeveel bibliotheken precies gebruikmaken van zelfroosteren.