De Sociaal-Economische Raad (SER)  heeft op 22 januari de Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector gepubliceerd.  De Raad stelt dat wie in de cultuursector werkt, vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie heeft.  Dit is de belangrijkste conclusie van de verkenning die de Raad voor Cultuur en SER samen hebben uitgevoerd en geldt vooral voor mensen die als zzp’er in de sector werken.

Het aantal zzp’ers is in de periode 2009 tot en met 2013 met 20,4 % toegenomen tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6%.

Openbare bibliotheken

De openbare bibliotheken maken deel uit van de cultuursector. Ook deze branche heeft te maken met teruglopende werkgelegenheid als gevolg van  bezuinigingen.

De raad wijdt in de verkenning ook enkele passages aan openbare bibliotheken. Deze passages zijn ontleend aan de Arbeidsmarktanalyse 2015 van BibliotheekWerk, die specifiek voor de branche openbare bibliotheken al in december 2015 beschikbaar kwam.